Mr. I. Tempelman

Mr. I. Tempelman

Rechtsgebieden:

ICT recht

Docent voor:

  • De Juridische Academie

Beschrijving:

Irvette Tempelman adviseert, procedeert en begeleidt als IT-recht advocaat (IT-) bedrijven op het terrein van het intellectuele eigendom, IT-recht, privacy recht, contractenrecht en aanbestedingsrecht.

Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de afstudeerrichting Nederlands Recht, alwaar zij zich gespecialiseerd heeft in Rechtsinformatica en Industriële Eigendom. Irvette is sinds januari 2009 werkzaam bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

Sinds 2000 is Irvette als universitair (gast)docente verbonden aan Elaw@Leiden, centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden. Naast haar juridische ervaring heeft Irvette ervaring met het ontwerpen en implementeren van semi-intelligente onderwijsondersteunende computerprogramma’s voor het juridisch onderwijs.

Irvette Tempelman is lid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA), de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en de Vereniging Privacyrecht en publiceert op het gebied van haar specialismen.

In 2008 heeft zij een noot geschreven bij de uitspraak van de HR inzake Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s., verschenen in het Maandblad voor Vermogensrecht (7/8), “Een werkbare werktoets?”; Uit het werk kenbaar persoonlijk stempel; In Trema (9), het Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, is haar artikel “Digitalisering doet bewijskracht documenten de das om?” verschenen; In 2008 is tevens het rapport, “Bewaarverplichtingen en weggooiverplichtingen van informatie & administratieve lasten voor het MKB” verschenen; Van 2006 tot 2008 heeft Irvette de Engelstalige weblog Digital Copyrights Management verzorgd; In 2007 was Irvette co-auteur van het rapport “Risico’s van substitutie; Inventarisatie van risico’s en handreikingen voor reductie van risico’s in geval van substitutie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”; In 2006 heeft zij een artikel gepubliceerd in de IT-monitor (7), “Interoperabiliteit van DRM-systemen (G)een rol voor de wetgever?”; En in 2004 heeft zij samen met Laurens Mommers een artikel gepubliceerd op de site Netkwesties, “iTunes meets KaZaa: meer muziek voor minder geld uit Rusland” en een artikel gepubliceerd in het tijdschrift JAVI (6), “Een nieuwe gedaagde voor de muziekindustrie”, JAVI (6).

 

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908