Procesrecht, tips en trucs

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 16:00 tot 21:00 uur

Procesrecht, tips en trucs

Leer Rv. voor uw cliënt optimaal te benutten

4
po

Rechtsgebied

BPR

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 16:00 tot 21:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Live Webinar
€ 395,00

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Mr. dr. R.J.Q. Klomp

Bekijk Profiel

Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam en juridisch adviseur. Hij doceert sinds 2011 Nederlands en internationaal burgerlijk procesrecht aan de UvA. Hij is tevens zowel aan de UvA als aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht verbonden als honorair hoofddocent. Van 2001 werkte zeven jaar als advocaat bij Stibbe op de praktijkgroep Litigation. Verder is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht en redacteur van NJF en ORP.

Klik hier voor het cv van de heer Klomp.
 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de daarop gebaseerde jurisprudentie bieden meer mogelijkheden dan algemeen bekend om civiele procedures op voor uw cliënt positieve wijze te beïnvloeden, zoals de mogelijkheden van observeren, het strategisch gebruik van een voorlopig getuigenverhoor en de voordelen van vrijwaring.

Resultaat na deze cursus:

 • U weet observeren goed te benutten
 • U doorziet de waarde van het voorlopig getuigenverhoor
 • U weet vrijwaring goed in te zetten
 • U kunt strategisch procederen
 • U weet gebruik te maken van voluntaire jurisdictie
 • U weet deskundigen optimaal in te schakelen
 • U bent goed voorbereid voor comparitie en pleidooi

Onderwerpen:

 • Stellen en bewijzen
 • (Voorlopig) getuigenverhoor
 • Deskundigen
 • Opstellen processtukken
 • Producties
 • Vrijwaring
 • Gebruik van audio-visuele middelen
 • Comparitie
 • Pleidooi

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908