Aanneming van werk

vrijdag 21 december 2018 van 08:30 tot 12:45 uur

Aanneming van werk

Leer de aannemingsovereenkomst juist te begrijpen

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

vrijdag 21 december 2018 van 08:30 tot 12:45 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Live Webinar
€ 395,00

On Demand
€ 250,00

Docent

In deze cursus wordt de aannemingsovereenkomst behandeld vanuit het perspectief van zowel de opdrachtgever als de aannemer. Aan de hand van de wet, de AVA 2013, de UAV 2012 en de relevante actuele jurisprudentie worden de relevante onderwerpen behandeld.

Onderwerpen

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever:

 • Ontwerp
 • Bodem
 • Bouwstoffen
 • Toezicht
 • Nevenaanneming

Verantwoordelijkheden van de aannemer:

 • Bouwkwaliteit
 • Waarschuwingsplicht
 • Voorgeschreven
 • Onderaannemer-leverancier

Meer-minderwerk en bijbetaling:

 • Prijs
 • Bouwtijd

Uitvoeringsduur:

 • Vertraging
 • Versnellingsmaatregelen
 • Korting
 • Schadevergoeding

Oplevering:

 • Ingebruikneming voor oplevering
 • Kleine gebreken

Consumenten (5% regeling) Aansprakelijkheid na oplevering:

 • Onderhoudsperiode
 • Garanties

Vroegtijdige beëindiging:

 • Schorsing
 • Ontbinding
 • Opzegging
 • Beëindiging in onvoltooide staat

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908