Bedrijfswaardering

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 16:00 tot 21:00 uur

Bedrijfswaardering

4
po

Rechtsgebied

Corporate

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 16:00 tot 21:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Live Webinar
€ 395,00

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Drs. C. Denneboom

Bekijk Profiel
Drs. Chris Denneboom RV RAB, partner bij ValuePro bedrijfswaardering & advies en werkzaam als Register Valuator en gerechtelijk deskundige 

Klik hier voor het CV van Dhr. Denneboom

In de praktijk komen vaak geschillen voor over de waarde van een onderneming of de waarde van de aandelen in een onderneming. Denk aan echtscheidingen of aandeelhoudersgeschillen. Maar ook in de M&A praktijk is de waardering een belangrijk aspect dat in de juridische documentatie dient te worden vastgelegd.

In deze cursus maakt u op een praktische manier kennis met ondernemingswaardering en de waardering van aandelen en wordt de vertaling naar de juridische context gemaakt. Aan de hand van rekenvoorbeelden leert u zelf eenvoudige waarderingsberekeningen te maken.

Resultaat na deze cursus:

 • Bent u bekend met het principe van economische waarde
 • Kunt u een inhoudelijke bespreking houden met een financiële deskundige inzake bedrijfswaarderingen/ aandelenwaarderingen
 • Kunt u eenvoudige discounted cash flow berekeningen maken

 Onderwerpen: 

 • Economische waarde
 • Waarde en prijs
 • Discounted cash flow waardering
 • Goodwill
 • Economisch verschil aandelentransactie/ activatransactie

 Deze cursus is interactief en het meenemen van een laptop met Excel is vereist.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908