Actualiteiten Zekerhedenrecht

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Actualiteiten Zekerhedenrecht

Recente ontwikkelingen op het gebied van de totstandkoming van zekerheden, in het bijzonder pand en hypotheek

4
po

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Inschrijven

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Mr. J.T. Jol

Bekijk Profiel
Mr. J.T. Jol, senior jurist ABN AMRO Bank  Team Legal Financial Restructuring & Recovery en voorts werkzaam als zelfstandig jurist en opleider onder de namen Legal Houdini en Legal Houdinin Academy. Zie ook zijn website www.legalhoudini.nl
Hij is voormalig advocaat (bij onder andere De Brauw) en general counsel/hoofd legal NIBC Bank. Tussen 2008 en 2012 was hij werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam: "Legal Houdinï". Hij is thans als senior jurist van ABN AMRO vooral betrokken bij (financiële) herstructureringen van ondernemingen en bij faillissementen.

Waarom deze cursus nu volgen?

 • U bent in staat te controleren of zekerheidsrechten rechtsgeldig gevestigd zijn.
 • U bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur
 • U weet wat een curator en een separatist wel en niet mogen.

Resultaat na deze cursus

 • Is de cursist bekend met de laatste rechtspraak met betrekking tot de totstandkoming van pand- en hypotheekrechten, alsmede de uitoefening van de zekerheidsrechten.

Onderwerpen: 

 • Wie is aansprakelijk voor welke schuld
 • Tot zekerheid waarvan
 • Overwaardearrangement
 • Parallel Debt
 • Hoofdelijkheid, regres en subrogatie
 • Verpanding debiteuren en onderhanden werk:
 • Verpandingsverbod
 • Verpanding van debiteuren en onderhanden werk: o.a. de verzamelpandakte, verpanding van toekomstige vorderingen
 • De (on)mogelijkheid van het verpanden van onderhanden werk
 • Executie zaken belast met pand of hypotheekrecht
 • Bevoegdheden pandhouder vordering
 • Executie verpande vordering
 • Executie verhypothekeerde zaken
 • Lossing in faillissement
 • Oneigenlijke lossing door curator
 • Zelf inkopen als executant
 • Natrekking, vermenging, zaaksvorming en voorwaardelijk eigendom bij roerende zaken en pandrecht
 • Termijnstelling art. 58 Fw

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908