Waarderen van een onderneming bij echtscheiding

donderdag 30 mei 2019 van 13:00 tot 17:15 uur

Waarderen van een onderneming bij echtscheiding

4
po

Locatie

Hermes Advisory in Laren
Naarderstraat 20, Laren

Datum en tijdstip

donderdag 30 mei 2019 van 13:00 tot 17:15 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Docent

Drs. P.C. van Prooijen RV

Bekijk Profiel
Drs. P.C. van Prooijen RV, partner Hermes Advisory, Baarn
Pieter Christiaan van Prooijen heeft jarenlange ervaring op het gebied van kapitaal (her)structureringen. Hij was onderdeel van het bijzonder beheer team van de Fortis / ABN AMRO dat zich richtte op de grootste cliënten van de bank. In die hoedanigheid heeft hij grote internationale kapitaal (her)structureringen bewerkstelligd, maar ook een aantal MKB (her)structureringen. Momenteel is Pieter Christiaan actief bij Hermes Advisory waar hij zich richt op financiele herstructureringen en waarderingen bij financiele herstructureringen.

Mr. T.A. van Baaren

Bekijk Profiel

Mr. Tom van Baaren is fiscaal jurist, financieel deskundige en mediator, lid van NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) en lid VVCP (Vereniging van Collaborative Professionals). Als financieel adviseur is hij veelvuldig betrokken bij scheidingen. Tom is als geen ander in staat de fiscale aspecten voor juristen helder uiteen te zetten.


 

Bij een echtscheiding spelen emoties vaak een grote rol. Indien er bij een echtscheiding een onderneming in het spel is, dan is de waardering van deze onderneming een belangrijk aandachtspunt. De waarde van de onderneming vormt vaak het belangrijkste vermogenselement in de afwikkeling van de echtscheiding. De waardebepaling van de onderneming zal veelal per partij sterk verschillen en worden gedreven door doelargumentatie. Dan is het raadzaam als de waardering van de onderneming door een derde, onafhankelijke partij wordt opgesteld. Een waardeerder kan op basis van relevante gegevens die verkregen zijn door hoor en wederhoor zijn onderbouwde aannames doen en verantwoorden om te komen tot een onafhankelijke waardering van de onderneming. Een belangrijk ander aspect is de fiscaliteit bij de waardebepaling. Dit is niet alleen van belang voor de waarde van een onderneming op zich, maar ook bij het bepalen van de waarde die de onderneming voor de aandeelhouder in casu vertegenwoordigt speelt fiscaliteit een belangrijke rol. In verband met de draagkracht voor partneralimentatie is vervolgens ook van belang welk inkomen er uit de onderneming gegenereerd kan worden.

In deze nieuwe cursus wordt u volledig bijgepraat over het proces en de verschillende wijzen van waardering rondom een echtscheiding, de fiscaliteit  daaromtrent en de gevolgen van de waardebepaling voor het inkomen van de ondernemer.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:  

 1. Uitleg over het waarderingsproces: 
  1. aanvang opdracht middels opdrachtbrief
  2. horen van de uitgangsposities en informatieverzameling bij beide partijen
  3. opstellen van de argumenten voor de uitgangsposities en voorleggen van de prognose en de bespreking hiervan
  4. het opstellen en bespreken van de concept rapportage en het reageren op de reacties hierop 
  5. het finaal maken van het rapport.
  6. Uitleg over de verschillende waarderingsmethodes en bespreken van de drijfveren achter een waardering
  7. De waarde van de aandeelhouderslening en verschillende soorten aandelen
  8. Economische waarde of spelen ook nog andere aspecten een rol bij een echtscheiding?
  9. De fiscale afwikkeling en de waarde van de onderneming bij een echtscheiding
  10. De draagkracht van de ondernemer na verdeling van de aandelen of verrekening van de waarde daarvan

De cursus zal worden begeleid door Pieter van Prooijen van Hermes Advisory. Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Voor het fiscale deel van de bijeenkomst zal hij worden bijgestaan door Tom van Baaren. Tom is zelfstandig ondernemer en fiscaal jurist, met specialisme echtscheiding. Tom is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), mediator en geeft regelmatig les aan echtscheidingsadvocaten. Zij zullen daarbij tevens de bij u levende vragen beantwoorden.

Voor wie?
Deze informatieve bijeenkomst richt zich op echtscheidingsadvocaten.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908