Actualiteiten BPR en verbintenissenrecht 2018 - 2019

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 10:00 tot 12:00 uur

Actualiteiten BPR en verbintenissenrecht 2018 - 2019

Blijf bij op het terrein van BPR en verbintenissenrecht.

9
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

BPR

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 10:00 tot 12:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 750,00

Live Webinar
€ 750,00

On Demand
€ 750,00

Docent

docent

Mr. dr. R.J.Q. Klomp

Bekijk Profiel

Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam en juridisch adviseur. Hij doceert sinds 2011 Nederlands en internationaal burgerlijk procesrecht aan de UvA. Hij is tevens zowel aan de UvA als aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht verbonden als honorair hoofddocent. Van 2001 werkte zeven jaar als advocaat bij Stibbe op de praktijkgroep Litigation. Verder is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht en redacteur van NJF en ORP.

Klik hier voor het cv van de heer Klomp.
 

Bijblijven op het terrein van BPR en verbintenissenrecht? U staat voor een bijna onmogelijke taak. Er komt zóveel uit;

 • Artikelen,
 • Parlementaire stukken,
 • Tijdschriften, 
 • Jurisprudentie, 
 • Boeken, 
 • Blogs,

Hoe blijf je bij en op de hoogte?
De Juridische Academie komt met de oplossing!

Op 4 momenten gedurende het jaar wordt u via dit webinar op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het verbintenissenrecht en het burgerlijk procesrecht.

Vanuit een ruime praktische ervaring bespreekt mr. René Klomp, oud-advocaat en raadsheer-plaatsvervanger bij het hof Amsterdam de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad. Hij plaatst deze in perspectief en verbindt de bespreking altijd met praktische tips en trucs.

Op de 4e dag wordt door mr. Klomp teruggeblikt op alle ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Inschrijfformulier cursus Actualiteiten BPR en verbintenissenrecht 2018 - 2019

Hoe wilt u het college volgen?

Ik wil dit college

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908