Het Bijzonder Beheer van banken bij ondernemingen, de theorie en praktijk

Het Bijzonder Beheer van banken bij ondernemingen, de theorie en praktijk

4
po

Rechtsgebied

Corporate

Inschrijven

On Demand
€ 240,00

Docent

mr. J.T. Tol

Bekijk Profiel
Johan T. Jol, werkzaam als senior legal counsel bij ABN AMRO Bank N.V., Hij is tevens verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Onder de naam Legal Houdini Academy geeft hij les als zelfstandig docent. Johan combineert zijn praktische ervaring  als senior jurist bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery van ABN AMRO Bank N.V. met een analyse van (recente) jurisprudentie en literatuur van het onderwerp.
Resultaat na deze cursus:
 • U bent op de hoogte van de theorie en de praktijk van bijzonder beheer bij banken 
 • U krijgt inzicht in de maatschappelijke discussie over bijzonder beheer bij banken
 • U krijgt inzicht in welke regels op banken van toepassing zijn in het kader van het bijzonder beheer, zoals de Algemene Bankvoorwaarden, de  handreiking Bijzonder  Beheer, de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. 
Voorts wordt aandacht besteed aan de gevolge van de bankierseed op het bijzonder beheer

Waarom nu deze cursus volgen?
 • Zodat u weet waar een bank zich op basis van de bestaande regelgeving en jurisprudentie aan moet houden
 • Zodat u in staat bent met de juiste argumenten aan een gesprek met een bank deel te nemen
 • Zodat u weet waar een curator zich aan moet houden
Aan de orde komen onder andere:  
 • Wat is Bijzonder Beheer?
 • Stand van Bijzonder Beheer
 • Kritische noten Bijzonder Beheer in de UK en NL
 • Aanvullende regels voor bijzonder beheer, de zorgplicht van de bank en die van de individuele medewerker
 • Uitspraken Tuchtrecht en bijzonder beheer

Inschrijfformulier cursus Het Bijzonder Beheer van banken bij ondernemingen, de theorie en praktijk

Hoe wilt u het college volgen?

Ik wil dit college

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908