Verdiepingscursus AIFMD: VOL!!

dinsdag 22 januari 2019 van 14:30 tot 18:00 uur

Verdiepingscursus AIFMD: VOL!!

3
po

Rechtsgebied

Finnius

Locatie

Huys Azië
Jollemanhof 20 A, 1019 GW Amsterdam

Datum en tijdstip

dinsdag 22 januari 2019 van 14:30 tot 18:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 375,00

Docent

docent

Mr. R.E. Labeur

Bekijk Profiel

Mr. R.E. Labeur, advocaat bij Finnius Advocaten. Rosemarijn Labeur heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en richt zich daarbij met name op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Zij adviseert zowel nationale als internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels, met name de regels die voortvloeien uit EU Richtlijnen zoals de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

docent

Mr. T.W.G. de Wit

Bekijk Profiel

Mr. T.W.G. de Wit, advocaat bij Finnius Advocaten. Tim de Wit heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en richt zich daarbij met name op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Hij adviseert zowel nationale als internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels, met name de regels die voortvloeien uit EU regelgeving zoals de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en de Venture Capital Verordening, en assisteert marktpartijen in hun contact met de AFM, zoals in het kader van een vergunningaanvraag.

DE CURSUS OP 22 JANUARI ZIT VOL. INDIEN U INSCHRIJFT WORDT U OP DE WACHTLIJST GEPLAATST EN GEINFORMEERD INDIEN ER EEN NIEUWE DATUM GEPLAND IS.

De AIFMD stelt hoge eisen aan de governance en bedrijfsvoering van een vergunninghoudende beheerder van beleggingsfondsen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van het bestuur en compliance officers een gedegen kennis van de AIFMD. Dit wordt op verschillende momenten getoetst:

  • Bij markttoetreders toetst de AFM compliance met de AIFMD bij de vergunningaanvraag. 
  • Bij bestaande beheerders (die op 22 juli 2014 al een vergunning hadden onder het oude regime en van rechtswege een AIFMD vergunning hebben gekregen), toetst de AFM op ad hoc basis compliance met de AIFMD. Uitkomst van een eerder onderzoek van de AFM bij bestaande beheerders laat ruimte voor verbetering zien op het gebied van compliance. 
  • Beheerders die na inwerkingtreding van de AIFMD een vergunning hebben gekregen, moeten hun kennis up-to-date houden.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u bekend met alle kernverplichtingen van de AIFMD, Wwft en Sanctiewet en de wijze waarop de AFM haar toezicht hierop uitoefent. 

Doelgroep

De cursus is relevant voor (bestuurders en compliance officers van) AIFMD vergunninghouders. De cursus is ook relevant voor beheerders die momenteel opereren binnen het AIFMD light regime en die een AIFMD vergunning overwegen. 

Inhoud cursus

Tijdens de cursus zullen Rosemarijn Labeur en Tim de Wit de kernverplichtingen van de AIFMD bespreken. Denk hierbij aan: 

-       governance

-       geschiktheidseisen bestuurders

-       scheiding van risicobeheer en portefeuillebeheer 

-       de bewaarfunctie

-       uitbesteding

-       compliance

-       informatieverplichtingen (waaronder prospectus en Essentiële informatiedocument (Eid of KID)).

Daarnaast komen de verplichtingen voor beheerders uit hoofde van integriteitswetgeving, (de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Santiewet) aan bod. Dit is een speerpunt in het toezicht op alle financiële ondernemingen op dit moment. Tot slot zullen de docenten bespreken op welke wijze de AFM haar doorlopende toezicht op beheerders heeft ingericht. Daarbij komen kort de verschillende toezichtinstrumenten en handhavingsmaatregelen aan bod en tips hoe te handelen wanneer een beheerder hiermee wordt geconfronteerd.

Docenten

Rosemarijn Labeur en Tim de Wit, beide werkzaam als advocaat bij Finnius, verzorgen de cursus. Finnius is een nichekantoor gespecialiseerd in financieel recht. Binnen Finnius besteden Rosemarijn Labeur en Tim de Wit verreweg het grootste deel van hun tijd aan advisering over de reikwijdte en impact van de AIFMD. Denk hierbij aan assistentie bij AIFMD vergunningaanvragen, fondsmeldingen, doorlopend AFM toezicht, assistentie bij AFM onderzoeken, advies over het AIFMD light regime, de EuVECA en EuSEF labels en impact van de Wwft en MiFID II. In het kader van deze werkzaamheden hebben zij ook veelvuldig contact met de AFM en zodoende kennen zij de toezichtpraktijk van het AIFMD team van de AFM erg goed. 

Finnius wordt aanbevolen in Chambers Europe en Legal 500 in de categorie Investment Funds. Legal 500 schrijft: “Financial regulatory boutique Finnius provides ‘to-the-point, comprehensible advice’, and is noted for its strength in ‘assessing the regulator’s approach and likely responses’.”


 

Inschrijfformulier cursus Verdiepingscursus AIFMD: VOL!!

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908