Actualiteitenmiddag Bestuurlijke Boete

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 16:15 uur

Actualiteitenmiddag Bestuurlijke Boete

3
po

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 16:15 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 375,00

Docent

docent

Mr. C.M. Saris

Bekijk Profiel
Christien Saris is senior advocaat en boete expert van de praktijkgroep bestuursrecht bij Stibbe in Amsterdam. Christien adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders voor bedrijven, semipublieke instellingen en bestuurders over vraagstukken op het gebied van toezicht, handhaving en compliance. In 2017 was zij naast advocaat ook tijdelijk Raadadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In die rol bereidde zij onder meer de kabinetsreactie voor op het advies van de Raad van State over rechtsbescherming bij punitieve sancties.

Daarnaast publiceert Christien met enige regelmaat over onderwerpen op het gebied van het bestuurlijke toezicht en handhaving. Zij schreef samen met dhr. mr. dr. M.L. van Emmerik in 2014 onder meer het preadvies VAR (Vereniging voor bestuursrecht) over de evenredigheid van boetes. Christien is gastannotator voor het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen en publiceert frequent op het Stibbeblog. Als docent is zij onder meer verbonden aan de SSR. Klik hier voor het cv van mevrouw Saris.
 

Wilt u in één middag bijgepraat worden over actuele thema's en ontwikkelingen van het bestuurlijke boeterecht? Tijdens deze interactieve cursus wordt aandacht besteed aan de grote thema's die spelen bij de boete (o.a. bewijsrecht en de evenredigheid/hoogte boete). De stof wordt besproken aan de hand van actuele jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Europese rechtspraak. Ook zullen casus en dilemma's uit de praktijk worden behandeld. 

Resultaat na deze cursus:
U kunt op basis van de verkregen kennis en inzichten concreet aan de slag wanneer u te maken krijgt met boeteoplegging.

Onderwerpen:  

  • bewijs(regels) (o.a. bewijsmiddelen, cautie, boeterapport, onrechtmatig bewijs)
  • evenredigheid | boetehoogte | verwijtbaarheid (o.a. factoren die van invloed zijn op de hoogte van de boete, boetebeleid, samenloop, cumulatie, recidive)
  • capita selecta (o.a. lex certa, pleitbaar standpunt, naming en shaming, bestuurlijke lus) 

Algemene Voorwaarden

Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908