Corporate governance; stand van zaken

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Corporate governance; stand van zaken

4
po

Rechtsgebied

Corporate

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Inschrijven

On Demand
€ 240,00

Docent

Dr. R.H. van het Kaar

Bekijk Profiel
Robbert van het Kaar (1957) studeerde in 1988 af als algemeen econoom aan de UvA. Vervolgens verrichtte hij juridisch promotie-onderzoek. In 1993 promoveerde hij op het onderwerp Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting. Sinds 1995 is hij senior onderzoeker bij het Hugo Sinzheimer Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.
Van het Kaar is coördinator van de Nederlandse inbreng in de European Industrial Relations Observatory (EIRO) en lid van het SEEurope-netwerk. Hij is plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie fusiegedragsregels en commissaris bij de Nederlandse Radiateurenfabriek BV en bij Staples Nederland.

Klik hier voor het cv van de heer Van Het Kaar.
Op 8 december 2016 verscheen de nieuwe Nederlandse corporate governance code. Ook in de zorgsector is recent een nieuwe code vastgesteld. Voorts is in 2016 het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend, met potentieel grote gevolgen voor verenigingen en stichtingen.

Het begrip corporate governance raakt een groot aantal terreinen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht, waaronder bevoegdheidsverdeling, verantwoording en transparantie, geschillen en aansprakelijkheid. De regelgeving verandert in hoog tempo: denk aan de Wet bestuur en toezicht het al genoemde wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, delen van de Flexwet (instructierecht in BVs) en wetgeving rond de beloning van topfunctionarissen. Steeds vaker speelt corporate governance, impliciet dan wel expliciet, een (hoofd)rol in rechterlijke beslissingen. Denk aan Van der Moolen en Meavita. De ontwikkelingen beperken zich allerminst tot beursvennootschappen, maar bestrijken inmiddels alle NVs en BVs, en in toenemende mate ook verenigingen en stichtingen.

Onderwerpen: 
 • Bevoegdheidsverdeling: bestuur, toezichthouders, ‘leden’ of ‘deelnemers’, one-tier structuur
 • Juridische betekenis en afdwingbaarheid van gedragscodes
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders: nu en in de (nabije) toekomst
 • Geschillen: aantasting van besluiten, de enquêteprocedure
 • Bezoldiging van bestuurders
 • Europese ontwikkelingen
**Verdiepingsniveau

Inschrijfformulier cursus Corporate governance; stand van zaken

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908