Beleggingsfondsen bijstaan

donderdag 27 juni 2019 van 16:00 tot 21:00 uur

Beleggingsfondsen bijstaan

Juridische en fiscale aspecten

4
po

Rechtsgebied

Corporate

Locatie

Amsterdam - Exacte locatie volgt
Amsterdam

Datum en tijdstip

donderdag 27 juni 2019 van 16:00 tot 21:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Docent

docent

Mr. drs. P.R.C. Kraan

Bekijk Profiel

Mr. drs. P.R.C. Kraan, advocaat-belastingkundige bij Van Campen Liem. Paul Kraan is in zijn dagelijkse praktijk veelvuldig betrokken bij de structurering van zowel  beleggingsinstellingen als die van alternatieve investeringsfondsen, met name private equity. Daarbij richt hij zich met name op fiscale aspecten, zoals de vraag voor welk fiscaal regime het beste kan worden gekozen, de toepassing van belastingverdragen en BTW aspecten die bij collectieve investeringen een rol kunnen spelen.

docent

Mr. T.W.G. de Wit

Bekijk Profiel

Mr. T.W.G. de Wit, advocaat bij Finnius Advocaten. Tim de Wit heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en richt zich daarbij met name op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Hij adviseert zowel nationale als internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels, met name de regels die voortvloeien uit EU regelgeving zoals de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en de Venture Capital Verordening, en assisteert marktpartijen in hun contact met de AFM, zoals in het kader van een vergunningaanvraag.

Het opzetten, inrichten en onderhouden van fondsen vereist zowel juridische als fiscale expertise. Daarbij spelen van oudsher civielrechtelijke en fiscale aspecten een rol, maar tegenwoordig is mede van groot belang het toezichtrechtelijk kader, dat grotendeels voortvloeit uit EU regelgeving, zoals de Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) richtlijnen en de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

Tijdens de cursus wordt kort aandacht besteed aan civielrechtelijke mogelijkheden om een beleggingsinstelling op te zetten. Centraal staan echter de opgedane ervaringen en ontwikkelde inzichten vanuit fiscaal en toezichtrecht. Daardoor krijgt u een goed beeld van de belangrijkste kansen en aandachtspunten die bij het opzetten van beleggingsvehikels een rol spelen.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent op de hoogte van wat het opzetten van een beleggingsvehikel civielrechtelijk gezien behelst.
 • U heeft inzicht in de fiscale overwegingen die bij de keuze van de rechtsvorm van belang zijn en kent de basics (u herkent “rode lampen”) van de fiscale structurering van een fonds.
 • U kent het toezichtrechtelijk kader dat van toepassing is op fondsen en de beheerders daarvan.
 • U kunt fondsbeheerders (hedge fondsen, vastgoed- en private equity fondsen) ondersteunen met het opzetten van het fonds en de contracten met c.q. tussen de beleggers.

Onderwerpen:

Civielrechtelijke aspecten:

 • Soorten fondsen
 • Documentatie

Fiscale aspecten

 • Regimes voor niet-transparante beleggingsinstellingen: FBI versus VBI
 • Keuze voor fiscale transparantie
 • Investeringen via ‘corporate’ structuren
 • Buitenlandse varianten
 • BTW issues


Toezichtrechtelijke aspecten

 • Reikwijdte van de AIFMD: wanneer is er sprake van een beleggingsvehikel?
 • Welke regimes zijn er?
 • Rol van trustkantoren en banken als ‘depositaries’
 • Aandachtspunten bij de vergunningaanvraag: waar let de AFM vooral op?

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908