4 Daagse Praktijkleergang IT-Recht (24 PO punten)

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 19:00 tot 21:00 uur

4 Daagse Praktijkleergang IT-Recht (24 PO punten)

24
po

Rechtsgebied

ICT recht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 19:00 tot 21:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 2.500,00

Docent

docent

Mr. P.C. van Schelven

Bekijk Profiel

Peter van Schelven is zelfstandig juridisch adviseur bij BIJ PETER – Wet & Recht te Oudewater. Hij houdt zich bezig met de vele aspecten van het ICT-recht, waaronder contractenrecht, privacy, intellectuele eigendom, Cloud Computng e.d. Daarvoor was hij ruim 15 jaar verbonden aan de branchevereniging Nederland ICT (voorheen geheten ICT~Office en FENIT), alwaar hij als jurist en interim-directeur werkzaam was.

Voorts is hij of-counsel bij het advocatenkantoor Cordemeyer & Slager te Haarlem.

Hij is als arbiter en bestuurslid verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org ), het gespecialiseerde instituut voor het behandelen en voorkomen van ICT-conflicten.

Van Schelven is lid van de non-executive Raad van Toezicht van SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.  Hij is tevens verbonden aan Probatius, een adviesbureau op het gebied van techniek en recht.

Hij is tevens docent/examinator van de VIRA/Grotius-opleiding Informaticarecht, docent van de postdoctorale opleiding Privacy en Persoonsgegevens van de Universiteit van Tilburg en hoofddocent van de IIR-specialisatieopleiding voor Certified Data Protection Officer (CDPO).  

Hij vervult diverse nevenfuncties.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder het mede-auteurschap van Softwarerecht (Kluwer). Hij heeft een wekelijkse column op het raakvlak van privacy, security en recht op SecurityVandaag.nl. Hi publiceert tevens in diverse andere bladen, waaronder iBestuur.  

docent

Mr. J. Slager

Bekijk Profiel

J. Slager, sinds 1989 advocaat IT – recht, voorheen bedrijfsjurist bij Hewlett - Packard en Bull ; voorzitter Stichting Geschiloplossing Automatisering (SGOA), docent Grotius Specialisatieopleiding Informaticarecht.

docent

Mr. G. Brunt

Bekijk Profiel

For more than twenty years, Gijsbert Brunt has been engaged in the field of IT, intellectual property, media and privacy. Because of his long time involvement in the developments in the world of IT Gijsbert knows all legal ins and outs. More than anything else, expertise in this field is linked with profound knowledge of the business sector. Gijsbert is available for assistance in a wide range of issues; from illegal copying software, hijacking domain names to outsourcing projects. When it comes to conflicts in this sector in Gijsbert’s experience the sting is often to be found in unfulfilled expectations and miscommunications. Not surprisingly, Gijsbert often opts for mediation in the interest of his clients. However, if necessary Gijsbert will not shy away from vigorous oral pleadings; he has a broad experience in litigation. In the field of media Gijsbert is mainly involved in assisting clients with respect to wrongful media reports.

Professional qualifications
Law degree, University Utrecht, the Netherlands, 1983
Training Mediator at NMI acknowledged institute Hans Loots & Hans van der Hoeven, 2006

 • Attorney at law, admitted to the Amsterdam bar 1985
 • Attorney at law at Spigt Ter Hark Doeleman Advocaten 1985
 • Attorney at law at Höcker Advocaten 1997 – 2006
 • Attorney at law, at Haarlem 2007 – present
 • Arbitrator and mediator with SGOA (http://uk.sgoa.org/ ), foundation for the resolution of IT disputes
 • Netherlands Bar Association
 • Member Council of Supervision District Bar Organisation Noord-Holland
 • Dutch Copyright Association
 • The Netherlands Association of Technology Lawyers (VIRA)
 • Dutch Association for Information Technology and Law (NVvIR)
 • Board President Dutch Association for Information Technology and Law (as from 2002)

Areas of practice

 • (Technology/IP) litigation
 • Contract drafting & negotiations (including Licensing)
 • Pre-litigation advise
 • Arbitration
docent

Mr. B. Cordemeyer

Bekijk Profiel

Bob Cordemeyer, initiële oprichter van Cordemeyer & Slager / Advocaten, heeft een brede ervaring als IT-recht advocaat en adviseert en begeleidt cliënten bij vele soorten grote(re) nationale en grensoverschrijdende IT-contracten. Denk aan outsourcing, implementatie, turn key, agile en waterval, licenties, distributie, hosting, cloud diensten, open source, verkoop hardware, beheer en onderhoud, managed services, source code escrow, intellectuele eigendom, internetrecht, privacy etc. Bob heeft veel (proces) ervaring met IT-geschillen veelal mislukte automatiseringen en een behoorlijk track record voor het in der minne oplossen van geschillen door onderhandeling of mediation. Hij is als mediator en arbiter aangesloten bij de SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering).

Bob heeft ook een brede algemene ervaring en is in de eerste tien jaren als advocaat vaak benoemd tot curator in faillissementen, en heeft veel ervaring opgedaan in insolventierecht en verkoop en doorstart van ondernemingen.

Bob is civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Van 1982 tot 1985 was hij advocaat bij Nauta van Haersolte (nu NautaDutilh), kantoor Amsterdam. Daarvoor, van 1980 tot eind 1982 heeft hij bij de ABN AMRO Bank de algemene bankopleiding voor academici afgerond.

Bob is lid van de Nederlandse Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA), van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en vertegenwoordiger van kantoor in het internationale netwerk International Grouping of Accountants and Lawyers (IGAL).

docent

mr. M. Hagenaars

Bekijk Profiel

Marion Hagenaars adviseert bedrijven in de IT-sector en daarbuiten op het gebied van arbeids- en medezeggenschapsrecht. Naast adviseren, procedeert Marion over uiteenlopende arbeidszaken, waaronder contracten, ontslagzaken, reorganisaties, fusies en overnames en pensioen (STiPP, WAADI en Privacy). Marion staat zowel werkgevers als werknemers bij en is bedreven in het onderhandelen met/adviseren van ondernemingsraden en vakbonden.

Marion studeerde aan de Universiteit van Utrecht Nederlands recht, afstudeerrichting sociaal recht en rondde in 2006 succesvol de postacademische opleiding Arbeidsrecht af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is sinds 2002 advocaat en is in 2009 in dienst bij Cordemeyer & Slager / Advocaten. Hiervoor was Marion werkzaam bij Höcker advocaten in Amsterdam.

Marion is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Privacy en Recht (VPR). Tevens is zij trainer bij de Beroepsopleiding Advocatuur.

Uitgelicht:

 • IT Contracten, IT Conflicten, Privacy, Cyber Security, Intellectueel Eigendom, Aansprakelijkheid, Verzekering;
 • Handige checklists; 
 • USB-stick met relevante jurisprudentie;
 • Interactief en praktijkgericht; ook zelf aan de slag;
 • Mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen.

Voordelen:

 • Na deze leergang kunt u zelfstandig een basis IT-praktijk voeren;
 • Bent u helemaal bij op de belangrijkste onderwerpen; 
 • Modulair opgebouwd, ook per module te volgen;
 • Efficiënte tijdverdeling, 24 punten verdeeld over 3 werkdagen en beperkte reistijd; 
 • Kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden;
 • Heeft u praktische handvatten en naslagwerk met de checklists en jurisprudentie op USB-stick

Basiskennis wordt verondersteld.

MODULE I: avond, ochtend en middag
MODULE II: ochtend en middag 
MODULE III: ochtend en middag 

MODULE I : Cyber security (19 november van 19.00 - 21.00 uur), Contracten en Geschillen (20 november van 08.30 - 18.00 uur.

Cyber Security

Docent: Peter van Schelven
Onderwerpen: 

 • Penetratiestesten; ethical hacking beleid, protocollen en contracten
 • Relevante wet – en regelgeving en wetsvoorstellen (Europees en Nederlands)
 • Continuïteit 
 • Relevante contractuele bepalingen en vrijwaringen

IT Contracten: 
Docent: Hanneke Slager
Onderwerpen IT Contracten:

 • Belangrijkste issues IT contracten: (kwalificatie van IT contracten, diverse licenties, EULA's, scoping & meerwerk, Agile / scrum en waterval, resultaat versus inspanning, bonus /malus systemen, velocity – garanties, algemene voorwaarden, ARBIT en Nederland ICT, cloud computing, escrow en uitwijk,  exit regelingen, acceptatietesten, complicaties in geval van meerdere partijen, SLA's, managed services, back up data, invloed IFRS en US GAAP, precontractuele fase bij IT contracten;
 • Thematische behandeling van relevante jurisprudentie voor het opstellen en beoordelen van IT contracten. 

IT Geschillen
Docent: Hanneke Slager
Onderwerpen IT geschillen 

 • Thematische behandeling van relevante jurisprudentie voor de advisering over en begeleiding; bij  IT geschillen en het voeren van IT geschillen; 
 • Juridische remedies bij mislukkende, mislukte IT projecten;
 • Dossieropbouw, strategie en aanpak IT geschillen;
 • ADR bij IT geschillen (arbitrage, arbitraal kort geding, mediation, conflict preventie, rapid conflict resolution, (niet) bindend advies, deskundigenberichten; de belangrijkste verschillen en relatieve voor – en nadelen in vergelijking met overheidsrechtspraak. 

MODULE  II Aansprakelijkheid & verzekering en Intellectueel eigendom (27 november 08.30 – 18.00 uur)

Aansprakelijkheid en verzekering 
Docent: Peter van Schelven
Onderwerpen:

 • Bonus en boetes en andere vormen van malus systemen bij IT contracten;
 • Soorten schade bij IT problemen; 
 • Directe / indirecte schade en onderscheid; 
 • Gebruikelijke exoneratie-bedingen in IT contracten en diverse branche voorwaarden;
 • Jurisprudentie over aansprakelijkheid bij IT geschillen;
 • Voor praktijk relevante verzekeringen; waar bieden deze verzekeringen dekking voor; wat zijn de gebruikelijke uitsluitingen; aandachtspunten diverse polissen. Voor – nadelen om verzekering in IT contract mee te nemen.

Intellectueel Eigendom 
Docenten: Hanneke Slager 
Onderwerpen:

 • Software richtlijn en auteursrechtrichtlijn;
 • Beeldbrigade en UsedSoft;
 • Overdracht IE rechten;
 • Variaties in gezamenlijke exploitatie;
 • EULA's en distributie-overeenkomsten en agentuurovereenkomsten;
 • IE garanties en vrijwaringen;
 • Broncodes en het contracteren daarover;
 • Open source licenties: belangrijkste typen; aandachtspunten daarbij. 

MODULE III : Privacy en Internetrecht (3 december van 13.45 - 21.00 uur)

Privacy:
Docent: Marion Hagenaars
Onderwerpen:
Privacy en Arbeidsrecht:

 • pre-employment screening
 • informatieplicht werkgever
 • personeelsdossiers
 • zieke werknemers
 • functionaris voor gegevensbescherming
 • persoonsgegevens delen met derden
 • ondernemingsraad 

Docent: Bob Cordemeyer 
Onderwerpen: 
Van Wbp naar GDPR/AVG, sub-onderwerpen: 

 • reikwijdte toepasselijkheid AVG;
 • verwerkingsgronden;
 • rechten data subjecten;
 • verplichtingen verwerkingsverantwoordelijke en (sub)verwerker;
 • (standaard modellen) bewerkersovereenkomst (waaronder het NVZ model en het KING model); en
 • doorgifte naar derde landen. 

Internet: 
Docent: Gijsbert Brunt
Onderwerpen:

 • Van wie is internet, regelgeving, terminologie, auteursrecht, gebruik van websites, e- commerce, jurisprudentie

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908