Framing en reframing voor juristen

woensdag 09 oktober 2019 van 09:30 tot 17:00 uur

Framing en reframing voor juristen

De kracht van woordkeuze en beeldende taal voor juristen

6
po

Rechtsgebied

Vaardigheden

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

woensdag 09 oktober 2019 van 09:30 tot 17:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 695,00

Docent

docent

Mr. A. A. Noordhuis

Bekijk Profiel

 Arthur Noordhuis is verbonden aan het Nederlands Debat Instituut te Hilversum en geeft sinds 2002 trainingen in overtuigingskracht. Al 15 jaar leert hij advocaten, wetgevingsjuristen, officieren van justitie en fiscalisten overtuigend te presenteren. Naast trainingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten verzorgt Arthur Noordhuis cursussen voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Stichting StudiecentrumRechtspleging (SSR) en, in het kader van de Nationale Requireerwedstrijd, aan het Openbaar Ministerie.

Arthur Noordhuis studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in debat- en pleitvaardigheden.

Resultaat na deze cursus:

 • (Her)kent u de mogelijke effecten van taalgebruik
 • Kunt u zelf framing effectief inzetten in uw dagelijkse werk
 • Bent u in staat om framing door de andere partij te herkennen
 • Weet u wat de valkuilen zijn bij framing en reframing
 • Weet u hoe u op framing kunt reageren met reframing

Extra voordeel van het volgen van deze cursus is dat na afloop desgewenst ook coaching bijbesteld kan worden en dat gratis geoefend kan worden in presenteren en debatteren op de maandelijkse oefenavond van het Nederlands Debat Instituut in Hilversum.

Onderwerpen cursus: 

Beseft u hoe groot de invloed van uw woordkeuze op klanten, collega’s en rechters kan zijn? Framing is een techniek waarmee u kunt sturen hoe anderen tegen de materie aan (gaan) kijken. Een ideaal middel om in te zetten bij het formuleren van uw verhaal en juridische adviezen maar misschien belangrijker nog om te voorkomen dat u door framing in een ongelijke discussie terecht komt. Van deze techniek, gebaseerd op onbewuste associaties, hebben de meeste juristen nog weinig kennis. In de commercie en de politiek wordt echter volop gebruik gemaakt van framing. Illustratief was bijvoorbeeld het gebruik van het negatief klinkende 'Kunduzakkoord' versus het meer positief klinkende 'Lenteakkoord'. Vergelijk uw gevoel eens bij 'de opvang van vluchtelingen' versus 'massa-immigratie' of 'besparing' versus 'bezuiniging'. Een goed frame roept exact het positieve of negatieve beeld op dat de zender wil bereiken bij het formuleren van de punten die u in een pleidooi of stuk op een dwingend sturende manier uit de verf wilt laten komen.

Veel juristen weten niet goed hoe zij een frame kunnen herkennen of hoe zij effectief op een ongewenst frame kunnen reageren. Ook wordt framing regelmatig verkeerd ingezet waardoor een averechts effect ontstaat. Tijdens de cursus komen interessante voorbeelden rondom wetgeving en beleidsmaatregelen aan bod, waarmee ook mondeling wordt geoefend.

Docent: mr. A.A. (Arthur) Noordhuis (Nederlands Debat Instituut) 

Arthur Noordhuis is verbonden aan het Nederlands Debat Instituut te Hilversum en geeft sinds 2002 trainingen in overtuigingskracht. Al 15 jaar leert hij advocaten, wetgevingsjuristen, officieren van justitie en fiscalisten overtuigend te presenteren. Naast trainingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten verzorgt Arthur Noordhuis cursussen voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Stichting StudiecentrumRechtspleging (SSR) en, in het kader van de Nationale Requireerwedstrijd, aan het Openbaar Ministerie.

Arthur Noordhuis studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in debat- en pleitvaardigheden.

Praktijkrelevantie gewaarborgd door: 

De docent studeerde civiel recht en verzorgt al ruim 15 jaar verschillende pleit-, presentatie- en spreekvaardigheidstrainingen voor onder andere advocaten, wetgevingsjuristen, officieren van justitie.Bekijk PDF-document

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908