Professioneel pitchen voor juristen

donderdag 20 juni 2019 van 09:30 tot 17:00 uur

Professioneel pitchen voor juristen

De kracht van de kern en de kunst van het weglaten

6
po

Rechtsgebied

Vaardigheden

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

donderdag 20 juni 2019 van 09:30 tot 17:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 695,00

Docent

docent

Mr. A. A. Noordhuis

Bekijk Profiel

 Arthur Noordhuis is verbonden aan het Nederlands Debat Instituut te Hilversum en geeft sinds 2002 trainingen in overtuigingskracht. Al 15 jaar leert hij advocaten, wetgevingsjuristen, officieren van justitie en fiscalisten overtuigend te presenteren. Naast trainingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten verzorgt Arthur Noordhuis cursussen voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Stichting StudiecentrumRechtspleging (SSR) en, in het kader van de Nationale Requireerwedstrijd, aan het Openbaar Ministerie.

Arthur Noordhuis studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in debat- en pleitvaardigheden.

Onderwerpen cursus: 

Als u wilt leren kort en bondig te spreken bent u niet de enige. Veel juristen gebruiken lange zinnen en vinden het lastig om zonder bijzinnen en toelichtingen de kern te raken. In deze cursus leert u om tijdens pleidooien, betogen, presentaties en vergaderingen in één minuut uw punt te maken. U leert doelgericht en pakkend te spreken en uw presentatie zowel verbaal als non-verbaal sterk te openen, presenteren en af te sluiten. Aan bod komt onder meer de kunst van het weglaten; hoe u meer kunt zeggen met minder woorden. We gaan doelgericht aan de slag met het herformuleren van uw kernboodschap en uw argumenten. Stap voor stap bouwen we dit herformuleren verder op. Ook geven we  presentatietips mee, bijvoorbeeld voor krachtig zittend en staand presenteren. Het resultaat is een kort en krachtig betoog waarmee u door middel van adequate formulering, sterke argumentatie en deugdelijke en duidelijke presentatie veel aan overtuigingskracht wint. 

Resultaat na deze cursus:

 • Kunt u de one-minute-structuur toepassen en herkennen
 • Weet u de kern van uw betoog duidelijk neer te zetten 
 • Bent u in staat betogen, pleidooien en presentaties kracht bij te zetten
 • Verstaat u de kunst van het herformuleren 
 • Past u argumentatiestructuur effectief toe 
 • Zet u de inhoud kracht bij met uw presentatie 

Extra voordeel van het deze cursus is dat na afloop desgewenst ook coaching bijbesteld kan worden en dat gratis geoefend kan worden in presenteren en debatteren op de maandelijkse oefenavond van het Nederlands Debat Instituut in Hilversum.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908