Verbeter uw bestaande pleidooi in 10 stappen

woensdag 15 mei 2019 van 09:30 tot 17:00 uur

Verbeter uw bestaande pleidooi in 10 stappen

Direct bruikbare verbetertips bij het schaven aan de pleitnota

6
po

Rechtsgebied

Vaardigheden

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

woensdag 15 mei 2019 van 09:30 tot 17:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 695,00

Docent

docent

Mr. A. A. Noordhuis

Bekijk Profiel

 Arthur Noordhuis is verbonden aan het Nederlands Debat Instituut te Hilversum en geeft sinds 2002 trainingen in overtuigingskracht. Al 15 jaar leert hij advocaten, wetgevingsjuristen, officieren van justitie en fiscalisten overtuigend te presenteren. Naast trainingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten verzorgt Arthur Noordhuis cursussen voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Stichting StudiecentrumRechtspleging (SSR) en, in het kader van de Nationale Requireerwedstrijd, aan het Openbaar Ministerie.

Arthur Noordhuis studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in debat- en pleitvaardigheden.

Onderwerpen cursus: 

U heeft al meerdere jaren ervaring met pleiten. Uw pleidooi is goed, maar kan voor uw gevoel nog beter. Aantrekkelijker, duidelijker en meer to the point.  Dan is deze bijzondere cursus perfect voor u. Tijdens deze dag krijgt u de kans om uw bestaande pleidooi in10 stappen te verbeteren en deels te herschrijven. Daarnaast krijgt u de kans om (een deel van) het herschreven pleidooi te houden en daarop constructieve feedback te krijgen. 

Zoals de titel aangeeft wordt aan een pleidooi verder geschaafd in een aantal duidelijke stappen. Aan bod komen onder andere toon, opening en slot, duidelijke en aantrekkelijke betoogvorm, woordkeuze, volgorde, indeling in kopjes. De kennis uit het boek Debatteren om te winnenwordt daarbij concreet toegepast.

Daarna wordt gepleit waarbij ook de mondelinge voordracht wordt voorbereid en verbeterd. Natuurlijk wordt het eindresultaat gepresenteerd in een reeks indrukwekkende pleidooien. 

Resultaat na deze cursus:

 • Weet u op welke 10 onderdelen van uw pleidooi u stilistische verbeteringen kunt aanbrengen
 • Weet u hoe u uw betoog effectief kunt opbouwen
 • Past u een heldere argumentatie toe en onderbouwt krachtig
 • Kent u de kracht van woordkeuze 
 • Weet u uw punt snel en krachtig over het voetlicht te brengen 
 • Weet u uw presentatie af te stemmen op de inhoud 

Extra voordeel van het dezecursus is dat na afloop desgewenst ook coaching bijbesteld kan worden en dat gratis geoefend kan worden in presenteren en debatteren op de maandelijkse oefenavond van het Nederlands Debat Instituut in Hilversum.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908