Teken uw eigen “vonnis” met slimme processtukken

Teken uw eigen “vonnis” met slimme processtukken

Vonnis schrijven voor de advocatuur

4
po

Rechtsgebied

BPR

Inschrijven

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Mr. L. Reurich

Bekijk Profiel

Mr. L. Reurich studeerde in drie wetenschappen af; recht, musicologie en filosofie. Op het gebied van civiel recht was dat in 1992 (Universiteit Leiden). Gedurende vijf jaar werkte hij als rechter op de rechtbank Haarlem en doceerde daarnaast aan de Universiteit van Leiden, alwaar hij in 2005 promoveerde op een proefschrift over vage normen in het vermogensrecht. Thans is hij nog verbonden als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Den Haag en geeft diverse cursussen (waaronder bij CPO) aan advocatuur en rechterlijke macht op het terrein van het vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Luuk heeft een tomeloze interesse in juridische problematiek, en is steeds op de hoogte van de laatste rechtspraak. Vanwege zijn werk en ervaring in de rechterlijke macht is hij gewend aan de eis dat men niets over het hoofd mag zien in zijn juridische beoordeling en argumentering van een zaak.
 

Deze cursus biedt voor de advocatuur een ander perspectief: dat van de rechter

 • Met welke technieken stelt de rechter de feiten vast? 
 • Hoe vindt hij zijn weg in door partijen aangevoerde verweren en excepties? 
 • Wat is beslissend voor de inrichting van het vonnis? 
 • Wat zit er allemaal in de gereedschapskist van de rechter en hoe benut hij dat instrumentarium?

Resultaat na deze cursus:

 • U kunt voor de réchter bruikbare processtukken schrijven 
 • U weet de (on)mogelijkheden van rechter en tegenstrever te benutten 
 • U leert doelmatig op uw tegenstrever te reageren 
 • U doet uzelf, uw cliënt en de rechter blijvend een plezier

Onderwerpen:
Verweren, excepties, betwistingen: de activiteiten van de procesadvocaat richten zich in eerste instantie op de (stellingen van de) wederpartij. Tussen partijen speelt het processuele debat zich immers af.

Werkvorm:
Door het schrijven van een vonnis en andere praktische oefeningen aan de hand van concrete casus worden deze vragen beantwoord. Hierbij komen tevens allerlei praktisch tips voor het schrijven van vonnissen aan de orde. De onderliggende gedachte is dat kennis van het rechterlijke handwerk de procesadvocaat in staat stelt tot meer effectief procederen. Luuk Reurich is rechter te Haarlem en raadsheerplaatsvervanger in de handelssector van het Hof ’s-Gravenhage en leidt u door de gereedschapskist van de rechter.

Inschrijfformulier cursus Teken uw eigen “vonnis” met slimme processtukken

Hoe wilt u het college volgen?

Ik wil dit college

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908