Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Schadevaststelling bij wanprestatie en onrechtmatige daad

 
Datum cursus
dinsdag 09 oktober 2018
Docent(en):
docentMr. Drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Mr. Drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA

Mr. drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA. Inge-Lisa is haar carrière in 1998 begonnen in de internationale controlepraktijk van PWC. Zij heeft daar ervaring opgedaan in het controleren van jaarrekeningen van zowel grote multinationals als kleinere organisaties. Na het behalen van haar RA-titel maakte zij binnen PWC de overstap naar de forensische afdeling. Binnen deze afdeling heeft zij zich onder andere gespecialiseerd in het begroten van vermogensschade. Ook na haar vertrek bij PWC eind 2002 heeft zij zich met name bezig gehouden met het onderzoek naar vermogensschadecalculaties: tot februari 2011 bij advocatenkantoor NautaDutilh, daarna verbonden aan Hermes Advisory B.V.

Inge-Lisa heeft daarnaast een ruime ervaring in lesgeven aan advocaten en accountants. Zij is onder andere docent aan The Law Firm School, het Centrum Postdoctoraal Onderwijs (CPO) verbonden aan de Universiteit Nijmegen en is als partner verbonden aan FirmOnderwijs. Voorts is zij als program manager verbonden aan de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. 

Mr. drs. Toxopeus – de Vries is als forensisch accountant ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als specialisatie fraude- en vermogensschadeonderzoek.

Inge-Lisa publiceerde onder andere:

 • Advocaten en accountants; over de noodzaak van samenwerking, het financieele dagblad (FD), 17 maart 2015;
 • Het begroten van beleggingsschade, OO&R-bundel: Aansprakelijkheid in de financiële sector, Serie Onderneming en Recht, deel 78, onder redactie van Prof. Mr. D. Busch, Prof. Mr. C.J.M. Klaassen en Mr. Drs. T.M.C. Arons, Kluwer 2013, H6, p 231-256, september 2013;
 • Schadevergoedingen zijn hier zelden exorbitant, het financieele dagblad (FD), 14 januari 2013.
 
Tijdstipvan 13:00 tot 17:15 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Fraude, een onrechtmatige daad of het niet nakomen van contractuele verplichtingen kunnen leiden tot (vermogens)schade. Als de veroorzaker van de schade aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde een claim wil indienen, speelt de vraag wat de omvang is van de schade. Heeft de schadegebeurtenis tot omzetverlies geleid? En zo ja, welk verlies is er daardoor dan concreet geleden of welke winst is er gederfd? Bestaan er naast omzetverlies nog andere schadecomponenten zoals de schade vanwege gemaakte extra kosten?

Resultaat na deze cursus:

 • U heeft gedegen kennis van het begrip vermogensschade, de bestanddelen daarvan en de wijze waarop vermogensschade kan worden begroot.
 • U begrijpt welke aspecten van vermogensschade tot het juridische domein behoren en welke aspecten financieel economisch van aard zijn.
 • U herkent of een schadeclaim technisch juist is opgesteld.
 • U bent in staat kritische vragen te stellen ten aanzien van een ingediende claim.
 • U bent in staat een eenvoudige schadebegroting in eerste aanleg zelf op te stellen of te beoordelen.
 • U kunt beoordelen in hoeverre het gewenst is een schadeaccounant in te schakelen.

Onderwerpen:

 • Het schadebegrip;
 • Schadedeskundige en zijn positie;
 • Hoe schade te begroten en uitleg van de soll- en de ist-positie ;
 • Schadebegrotingsmethodieken; Hoe gaan we om met toekomstige (nog te lijden) schade;
 • Het belang van een transparante schadebegroting en gedegen onderbouwing van de variabelen;
 • Aandachtspunten: tijdelijke/permanente schade, causaal verband, ex ante/ ex post informatie, verrekening van voordeel, positief of negatief belang, etc.

Inschrijfformulier cursus Schadevaststelling bij wanprestatie en onrechtmatige daad


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk