Ontbinding en opzegging van contracten

dinsdag 04 juni 2019 van 13:00 tot 17:15 uur

Ontbinding en opzegging van contracten

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

dinsdag 04 juni 2019 van 13:00 tot 17:15 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Live Webinar
€ 395,00

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Dr. Drs. G.J.P. de Vries

Bekijk Profiel

Mr G.J.P. de Vries studeerde Nederlands recht en geschiedenis, doceerde aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden en thans aan die van de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde op het onderwerp ‘Opzegging van obligatoire overeenkomsten’ en thans als hoofddocent werkzaam is. Hij geeft vele postacademische cursussen op het gebied van het contracten- en verbintenissenrecht aan advocaten en rechters

Resultaat na deze cursus:

U weet met hoeveel verschillende deelonderwerpen u rekening dient te houden bij ontbinding van contracten en onder welke voorwaarden u een contract opzegt.

Onderwerpen: 

Ontbinding van contracten wegens een tekortkoming of wegens een onvoorziene omstandigheid en opzegging.

Ontbinding van een contract – vooral op grond van een tekortkoming (art. 6:265 BW), maar ook  wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) - en opzegging van een overeenkomst zijn geijkte manieren om een contract eenzijdig te beëindigen, maar geven in de praktijk vaak aanleiding tot vele vragen, zoals de volgende:

Ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW):

-      Hoe luiden de regels inzake de verzuimeis die vaak aan deze ontbinding wordt gesteld?

-      Hoe ernstig moet de tekortkoming zijn waarop de ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW) stoelt?

-      Ontbinding heeft geen ‘terugwerkende kracht’ (art. 6:269 BW), maar weer wel effect op het verleden? Hoe dan?

-      Maakt het verschil of de ontbonden overeenkomst een zgn. ‘duurovereenkomst’ is?

-      Hoe pakt een gedeeltelijke ontbinding (art. 6:270 BW) uit?

-      In hoeverre is deze ontbinding te combineren met een aanspraak op schadevergoeding?


Ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW):

-      Onder welke voorwaarden kan een contract door de rechter worden ontbonden – of desverlangd gewijzigd - wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)?

-      Hoe verhoudt deze ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden zich tot die wegens een tekortkoming?

 

Opzegging van contracten:

-      Is voor opzegging van contracten voor onbepaalde tijd steeds voldoende dat de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn in acht neemt?

-      Is tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd (of voor een bepaald doel) mogelijk? Zo ja, is er dan een kostenplaatje aan verbonden?

Algemene Voorwaarden

Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908