Distributieovereenkomsten

Distributieovereenkomsten

3
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Inschrijven

On Demand
€ 180,00

Docent

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard

Bekijk Profiel
partner bij La Gro Advocaten.

Werkgebieden en recente ervaring

 • Contracten: het adviseren over en opstellen van (commerciële) overeenkomsten en algemene voorwaarden in handelsrelaties, distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, alsmede het procederen over (commerciële) overeenkomsten;
 • Ondernemingsrecht: het adviseren en procederen namens de ondernemingscliënten op contractenrechtelijk gebied, alsook het procederen namens de curatoren in insolventieaangelegenheden;
 • Internationaal recht: het adviseren en procederen voor cliënten die zich met de internationale handel bezighouden.

 Nevenactiviteiten

 • Buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden
 • Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht;
 • Aangesloten bij de Vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht;
 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht;
 • Doceert over contractenrechtelijke onderwerpen.

 Overige gegevens 

 • Redacteur van het juridische vaktijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk;
 • Verzorgt op vaste basis de rubriek Actualia in het vaktijdschrift Contracteren;
 • Vast medewerker op het gebied van algemene voorwaardenrecht van het vaktijdschrift Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken;
 • Daarnaast publicaties in de vaktijdschriften Maandblad voor Vermogensrecht en Vermogensrechtelijke Analyses;
 • Auteur van Sdu Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (Sdu, 2012);
 • Auteur van hoofdstukken over internationaal recht in de boeken Contracteren in de Internationale Praktijk (Kluwer, 2011) en Financiële sector en internationaal recht (uitgave NIBE-SVV, 2011).
** Verdiepingsniveau

Distributie is niet meer weg te denken uit handelend Nederland. Echter, distributie is niet bij wet geregeld en een goede samenwerking valt of staat dus met duidelijke afspraken. Bovendien is het onderscheid tussen distributie, franchise en handelsagentuur niet altijd makkelijk te duiden, terwijl een onderscheid wel van belang is voor de juridische gevolgen. Na het volgen van deze cursus is het duiden van een distributierelatie en het inrichten van een distributieovereenkomst gesneden koek.

Resultaat na deze cursus:
 • Kent u de specifieke elementen van een distributieovereenkomst; 
 • Kent u de mededingingsrechtelijke beperkingen van distributie; 
 • Weet u welk contracts- en opzeggingsregime geldt; 
 • Kunt u de meest voorkomende bepalingen duiden, redigeren, beoordelen en opstellen. 

Onderwerpen:
 • Distributierelaties contractueel; 
 • Distributie mededingingsrechtelijk;
 • Distributie vs franchise vs agentuur; 
 • Drafting van distributieovereenkomsten. 

Deze cursus wordt in samenwerking met Studie in de Stad gegeven.

Inschrijfformulier cursus Distributieovereenkomsten

Hoe wilt u het college volgen?

Ik wil dit college

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Bedrijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908