Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Procesrecht, tips en trucs

Leer Rv. voor uw cliënt optimaal te benutten 
Datum cursus
donderdag 01 november 2018
Docent(en):
docentMr. dr. R.J.Q. Klomp
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedBPR
Docent
Mr. dr. R.J.Q. Klomp

Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam en juridisch adviseur. Hij doceert sinds 2011 Nederlands en internationaal burgerlijk procesrecht aan de UvA. Hij is tevens zowel aan de UvA als aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht verbonden als honorair hoofddocent. Van 2001 werkte zeven jaar als advocaat bij Stibbe op de praktijkgroep Litigation. Verder is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht en redacteur van NJF en ORP.

Klik hier voor het cv van de heer Klomp.
 

 
Tijdstipvan 16:00 tot 21:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de daarop gebaseerde jurisprudentie bieden meer mogelijkheden dan algemeen bekend om civiele procedures op voor uw cliënt positieve wijze te beïnvloeden, zoals de mogelijkheden van observeren, het strategisch gebruik van een voorlopig getuigenverhoor en de voordelen van vrijwaring.

Resultaat na deze cursus:

 • U weet observeren goed te benutten
 • U doorziet de waarde van het voorlopig getuigenverhoor
 • U weet vrijwaring goed in te zetten
 • U kunt strategisch procederen
 • U weet gebruik te maken van voluntaire jurisdictie
 • U weet deskundigen optimaal in te schakelen
 • U bent goed voorbereid voor comparitie en pleidooi

Onderwerpen:

 • Stellen en bewijzen
 • (Voorlopig) getuigenverhoor
 • Deskundigen
 • Opstellen processtukken
 • Producties
 • Vrijwaring
 • Gebruik van audio-visuele middelen
 • Comparitie
 • Pleidooi

Inschrijfformulier cursus Procesrecht, tips en trucs


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk