Legal English: Engels in contracten

maandag 03 juni 2019 van 16:00 tot 21:00 uur

Legal English: Engels in contracten

Het juiste gebruik van Anglo-Amerikaanse terminologie in contracten naar Nederlands recht.

4
po

Rechtsgebied

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

maandag 03 juni 2019 van 16:00 tot 21:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Docent

docent

Mr. drs. M.C.W. Slager

Bekijk Profiel
Mr. drs. Marja Slager is zowel Anglist als jurist en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in juridische terminologie in het Engels. Zij doceert de vakken Legal English en English Legal Terminology aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Ook geeft zij lezingen en cursussen Juridisch Engels bij advocatenkantoren en voor juridische afdelingen van overheidsinstellingen. Daarnaast is zij beëdigd tolk-vertaler.

Publicaties:

 • Ars Aequi ‘Legal English - It is not possible to decompose this contract!’, februari 2011
 • Surinaams Juristenblad – Suriname in de Caricom: civil law in common law of common law in civil law?, april 2012
 • Surinaams Juristenblad – Terminologie in Anglo-Amerikaanse Contracten, april 2014
 • JurisDidakt – Legal English in Contracten, augustus 2014

Overig:

 • Lid Beroepscommissie NHTV
 • Consultant voor de samensteller van het Juridisch Economisch Lexicon (Gateway/Kluwer)

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor juristen die regelmatig te maken krijgen met Engelstalige contracten – hetzij Anglo-Amerikaanse contracten of in het Engels vertaalde Nederlandse contracten.

Resultaat:

 • Uw legal English wordt blijvend stevig op niveau gebracht.
 • U herkent de meest voorkomende fouten.
 • U weet waarom vertalingen mis gaan en weet dit te voorkomen.

Wat komt er onder andere aan de orde:

Engelse juridische terminologie is niet altijd één-op-één te vertalen, verschillen tussen het Anglo-Amerikaanse en het Nederlandse contractenrecht maken dat je niet alleen moet weten hoe je een bepaalde juridische term vertaalt, maar ook wat de juridische implicaties van een vertaling zijn.

 • Wat te verstaan onder ‘repudiation’?
 • Wat doe je met het Nederlandse ‘ontbinden’ in een Engelstalig contract? ‘Ontbinden’ en ‘rescind’ (de term die meestal wordt gebruikt) dekken zeker niet dezelfde lading.
 • Wat zijn nu precies ‘representations and warranties’?
 • Wat is het verschil tussen ‘damages’ en ‘indemnification’?
 • Ook bij het gebruik van niet-juridische woorden in contracten moet duidelijk zijn dat je wel schrijft wat je bedoelt: ‘to 25 September’ is dat tot of tot en met 25 september?
 • Wat moet je gebruiken, ‘will’ of ‘shall’?

Waarom deze cursus NU volgen?

Er is de afgelopen tien jaar veel Anglo-Amerikaanse juridische materiaal ‘geïmporteerd’, zonder dat er echt over de consequenties is nagedacht. De eerste rechtszaken over de betekenis van Anglo-Amerikaanse termen zijn al gevoerd.

Het risico op misverstanden wordt nog groter wanneer twee Nederlandse partijen hun overeenkomst in het Engels opstellen, bijvoorbeeld omdat een buitenlandse moedermaatschappij meeleest. Nederlandse constructies en woorden komen te letterlijk vertaald in een contract terecht, met als gevolg dat de niet-Nederlandstalige meelezer op het verkeerde been wordt gezet.

Opzet cursus:

De cursus richt zich vooral op de betekenis van Anglo-Amerikaanse terminologie in contracten en op de vraag waar verwarring ontstaat wanneer die terminologie in contracten naar Nederlands recht wordt gebruikt.

Aan de hand van voorbeelden de juridische terminologie in Engelstalige contracten nader besproken en worden tips gegeven om eventuele valkuilen zo veel mogelijk te kunnen ontwijken.

Ook wordt aandacht besteed aan veel voorkomende fouten die Nederlandse juristen maken wanneer ze eigen Engelse tekst in standaard Anglo-Amerikaanse contracten gaan toevoegen of wanneer ze een toelichting in het Engels geven bij die contracten. Aan de hand van een ‘error sheet’ wordt een aantal van deze fouten besproken.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908