Bewijsrecht in de praktijk: lessen om nooit te vergeten!

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 16:00 tot 21:00 uur

Bewijsrecht in de praktijk: lessen om nooit te vergeten!

Alles wat u altijd al over het civiele bewijsrecht wilde weten

8
po

Rechtsgebied

BPR

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 16:00 tot 21:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 950,00

Docent

docent

Mr. T.R. Hidma

Bekijk Profiel

mr. T.R. Hidma studeerde Nederlands recht en Notarieel recht. Hij bewerkte gedurende een groot aantal jaren diverse drukken van het deel Bewijs uit de Pitlo-serie. Hij promoveerde op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. Hij was hoogleraar notarieel recht, c.q. notariële rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was ook lector civiel aan de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Voorts was hij onder meer sectorvoorzitter civiel tevens lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Groningen en raadsheer in het hof Leeuwarden. Thans is hij senior rechter in de rechtbank Overijssel.

Het civiele bewijsrecht is in theorie bevattelijk maar in de praktijk telkens weer lastig. Wekelijks blijkt uit de jurisprudentie dat er op dit vlak een wereld valt te winnen. Een diepgaande cursus – verspreid over twee lesdagen – over de grondslagen van het bewijsrecht en de praktische toepassing daarvan biedt hier uitkomst. Aan de hand van recente en klassieke jurisprudentie komt het bewijsrecht in al zijn facetten aan bod. Met behulp van rechtsvragen worden de diverse leerstukken intensief en interactief besproken.

Resultaat na deze cursus:

 • U heeft het gehele veld van het bewijsrecht gestructureerd en met oog voor de praktijk anno 2018 in kaart gebracht.

Onderwerpen:

 • Hoe civiele rechters denken: over de rechterlijke sprong
 • Kwaliteit en Innovatie (KEI): over de nabije toekomst van het procesrecht
 • Het toegenomen belang van de mondelinge behandeling
 • Stelplicht: lees de wet door de ‘stelplicht-bril’
 • Bewijslastverdeling: over de wisselwerking met het (N)BW
 • Toepassingsbereik en effecten van de zgn. ‘omkeringsregel’
 • Valkuilen rond bewijsvermoedens
 • Eisen aan het bewijsaanbod
 • Do’s en don’ts rond producties
 • Schriftelijk bewijs
 • Tegenbewijs tegen aktebewijs
 • Optimaal benutten van getuigenbewijs
 • Verschoningsrecht
 • Bewijs door middel van (partij)deskundigen
 • Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Over het toegenomen belang van zitting en proces-verbaal
 • Bewijswaardering

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908