Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Exhibitieplicht

 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
Mr. H.M. Punt
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedBPR
Docent
Mr. H.M. Punt
Na studies aan de Universiteit Leiden en University of California, heeft mr. Punt onder meer gewerkt bij de advocatenkantoren Baker & McKenzie, Arthur Andersen en Moszkowicz. Hij beschikt over ruime ervaring in de fiscale – en ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Zijn praktijk is met name gericht op het procederen ten aanzien van commerciële contracten, fusies en overnames, (bank)garanties, aansprakelijkheid van (bestuurders van) vennootschappen, algemene voorwaarden en algemene aansprakelijkheidskwesties. Daarnaast heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan en is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het gebied van het vennootschapsrecht.

Klik hier voor het cv van de heer Punt. 
 
Tijdstipvan 00:00 tot 00:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Het onderbouwen van stellingen en het bewijzen daarvan door middel van stukken is in civiele procedures essentieel. Maar wat als juist de wederpartij de desbetreffende stukken in bezit heeft? In de wet is sinds 2002 de mogelijkheid opgenomen dat de rechter aan een partij in bewijsnood tegemoet komt. Bovendien kan een wederpartij desgevorderd worden verplicht inzage te geven in bepaalde stukken. In deze cursus komt onder meer de vraag aan de orde wanneer artikel 22 Rv van toepassing is en wanneer een vordering ex artikel 843a Rv kan worden toegewezen. Ook de overige instrumenten die in het kader van de waarheidsvinding in de wet zijn opgenomen (zoals de substantieringsplicht) komen aan de orde.

Resultaat na deze cursus:

 • U weet hoe u met de exhibitieverplichting moet omgaan.
 • U weet wat de beslispunten zijn en hoe die zich verhouden tot andere mogelijkheden om de feiten boven water te krijgen.
 • U heeft kennis van de relevante wetsartikelen en de actuele jurisprudentie en weet deze kennis in de praktijk toe te passen.

Onderwerpen:

 • Plaats van de exhibitieplicht afgezet tegen de andere processuele instrumenten ter bevordering van de waarheidsvinding.
 • Wat moet gesteld/beoordeeld worden om verstrekking van bescheiden te verkrijgen of te voorkomen?
 • Toepassingsgebied van art. 843a Rv o.a. Wat betekenen de begrippen Rechtmatig Belang, Bescheiden, Rechtsbetrekking.
 • Wanneer is(geen) sprake van een fishing expedition
 • Vertrouwelijkheid (verschoningsrecht, gewichtige reden)
 • Kan overlegging van bescheiden van een derde worden gevorderd?
 • Wat is de betekenis van art. 6 EVRM, 21 en 22 Rv bij beoordeling van vorderingen tot inzage?
 • Wanneer en hoe kan een vordering tot inzage of afschrift worden ingediend?
 • (Wanneer) staat tegen beslissing een rechtsmiddel open?
 • Bewijsbeslag in niet-IE zaken.
 • Rol van de rechter als procesmanager maar ook als waarheidsvinder (lijdelijkheid of activisme van de rechter?)

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de exhibitieplicht, de complicaties die deze verplichting kan opleveren en de overige instrumenten in het kader van de waarheidsvinding.

Inschrijfformulier cursus Exhibitieplicht


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk