Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Onderhandelen bij financiële herstructureringen

 
Datum cursus
vrijdag 21 september 2018
Docent(en):
docentMr. J.T. Jol
Drs. P.C. van Prooijen RV
Bekijk PDF-document

Financiële expertise
Schrijf hier in, maak uw keuze:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedFinanciële expertise
Docent
Mr. J.T. Jol
Mr. J.T. Jol, senior jurist ABN AMRO Bank  Team Legal Financial Restructuring & Recovery en voorts werkzaam als zelfstandig jurist en opleider onder de namen Legal Houdini en Legal Houdinin Academy. Zie ook zijn website www.legalhoudini.nl
Hij is voormalig advocaat (bij onder andere De Brauw) en general counsel/hoofd legal NIBC Bank. Tussen 2008 en 2012 was hij werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam: "Legal Houdinï". Hij is thans als senior jurist van ABN AMRO vooral betrokken bij (financiële) herstructureringen van ondernemingen en bij faillissementen.
Drs. P.C. van Prooijen RV
Drs. P.C. van Prooijen RV, partner Hermes Advisory, Baarn
Pieter Christiaan van Prooijen heeft jarenlange ervaring op het gebied van kapitaal (her)structureringen. Hij was onderdeel van het bijzonder beheer team van de Fortis / ABN AMRO dat zich richtte op de grootste cliënten van de bank. In die hoedanigheid heeft hij grote internationale kapitaal (her)structureringen bewerkstelligd, maar ook een aantal MKB (her)structureringen. Momenteel is Pieter Christiaan actief bij Hermes Advisory waar hij zich richt op financiele herstructureringen en waarderingen bij financiele herstructureringen.
 
Tijdstipvan 09:00 tot 17:30 uur
Locatie / adresHermes Advisory in Laren
Naarderstraat 20, Laren
PO-punten7
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal695,00

Cursusinformatie


Het aantal faillissement is dit jaar wederom gedaald en het gaat crescendo met de Nederlandse economie. Toch zijn er bedrijven die niet voldoen aan de afspraken die zij in het verleden hebben gemaakt met hun kapitaalverschaffers. Zij worden hierdoor gedwongen om met huidige (en nieuwe) kapitaalverschaffers om de tafel te zitten om nieuwe afspraken te maken. In een dergelijk proces spelen verschillende belangen een rol; de belangen van de onderneming, het management, de aandeelhouders en de vreemd vermogen verschaffers die op hun beurt ook opgedeeld kunnen zijn in verscheidene belanghebbenden. Hierdoor is een herstructureringsproces intensief en voor buitenstaanders vaak onoverzichtelijk.

In deze cursus wordt de sluier van financiële herstructureringen opgelicht. Wij zullen stil staan bij o.a. de volgende onderwerpen: oorzaak van verval, overzicht stakeholders, financiële prognose en scenario's, opbouw huidige kapitaalstructuur, huidige leningsdocumentatie, opbouw voorgestelde kapitaalstructuur en invulling nieuwe voorwaarden. Daarnaast behandelen wij cases waarin 'Debt Buy Back' en 'Fresh Equity' met u worden doorgenomen. Tevens wordt uitvoerig stil gestaan bij de nieuwste ontwikkelingen faillissementsrecht en wordt in gegaan op de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel 'Wet homologatie bij onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement' (WHOA).

Resultaat na deze cursus

 • heeft u inzicht in de opbouw van de kapitaalstructuur van een onderneming
 • weet u de belangrijkste voorwaarden van de financieringslagen
 • kunt u de financiële prognoses koppelen aan de leningsvoorwaarden
 • begrijpt u wat de consequenties zijn van defaults
 • kent u de zekerhedenstructuur behorende bij de leningen
 • heeft u inzicht in welke waarderingscriteria worden toegepast bij insolventie procedures
 • heeft u inzicht in de werking van de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel 'Wet homologatie bij onderhands akkoord' (WHOA).

Enig financieel economische voorkennis is gewenst.

Inschrijfformulier cursus Onderhandelen bij financiële herstructureringen


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk