Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Aandeelhoudersovereenkomst vs. Statuten

 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
docentMr. J.A.M. ten Berg
Bekijk PDF-document
Schrijf hier in, maak uw keuze:
Klassikale cursus
Live Webinar cursus
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
RechtsgebiedCorporate
Docent
Mr. J.A.M. ten Berg

Mr. J. ten Berg. Jeroen is als adviseur verbonden aan VDB Advocaten Notarissen sinds 1 februari 2013. Voorheen was hij werkzaam als notaris te Eindhoven en nadien te Rotterdam (Loyens & Loeff).

Jeroen studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Leiden en belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg. Jeroen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. Hij is voorts onder meer hoofddocent bij de Grotius specialisatieopleiding: Vennootschaps- en Ondernemingsrecht en oud-hoofddocent Rechtspersonen- en vennootschaprecht bij Stichting Beroepsopleiding Notariaat.

 
Tijdstipvan 13:00 tot 17:15 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

U leert wat de verschillen zijn tussen een statutaire regeling of een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst en weet een juiste keuze te maken.

Onderwerpen:

 • Uitgangspunten aandeelhoudersovereenkomst
 • Uitgangspunten statuten
 • elke regeling bindt wie en hoe?
 • Begrenzing bestuursautonomie?
 • Statutaire verplichtingen
 • Statutaire sancties
 • Incorporation by reference
 • Grenzen aan de aandeeelhoudersovereenkomst; wanneer kan worden afgeweken van (dwingend) vennootschapsrecht?
 • Vennootschapsrechtelijke werking van een contractuele regeling in relatie tot de geldigheid van een uitgebrachte stem en andere wijzen van vennootschapsrechtelijke "doorwerking"
 • Organisatorisch rechtelijke aangelegenheden en aan de aandelen verbonden economische afspraken
 • Joint Venture Regelingen
 • Rechten tot het benoemen van eigen bestuurder en aandeelhouders
 • Tag along-en drag alongbepalingen
 • Blokkeringsregeling in statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst

Inschrijfformulier cursus Aandeelhoudersovereenkomst vs. Statuten


Hoe wilt u het college volgen?

Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk