Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Beleggingsfondsen bijstaan

Juridische en fiscale aspecten 
Datum cursus
donderdag 06 december 2018
Docent(en):
docentMr. drs. P.R.C. Kraan
Mr. T.W.G. de Wit
Bekijk PDF-document
Schrijf hier in, maak uw keuze:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedCorporate
Docent
Mr. drs. P.R.C. Kraan

Mr. drs. P.R.C. Kraan, advocaat-belastingkundige bij Van Campen Liem. Paul Kraan is in zijn dagelijkse praktijk veelvuldig betrokken bij de structurering van zowel  beleggingsinstellingen als die van alternatieve investeringsfondsen, met name private equity. Daarbij richt hij zich met name op fiscale aspecten, zoals de vraag voor welk fiscaal regime het beste kan worden gekozen, de toepassing van belastingverdragen en BTW aspecten die bij collectieve investeringen een rol kunnen spelen.

Mr. T.W.G. de Wit

Mr. T.W.G. de Wit, advocaat bij Finnius Advocaten. Tim de Wit heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en richt zich daarbij met name op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Hij adviseert zowel nationale als internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels, met name de regels die voortvloeien uit EU regelgeving zoals de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en de Venture Capital Verordening, en assisteert marktpartijen in hun contact met de AFM, zoals in het kader van een vergunningaanvraag.

 
Tijdstipvan 16:00 tot 21:00 uur
Locatie / adresAmsterdam - Exacte locatie volgt
Amsterdam
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00

Cursusinformatie


Het opzetten, inrichten en onderhouden van fondsen vereist zowel juridische als fiscale expertise. Daarbij spelen van oudsher civielrechtelijke en fiscale aspecten een rol, maar tegenwoordig is mede van groot belang het toezichtrechtelijk kader, dat grotendeels voortvloeit uit EU regelgeving, zoals de Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) richtlijnen en de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

Tijdens de cursus wordt kort aandacht besteed aan civielrechtelijke mogelijkheden om een beleggingsinstelling op te zetten. Centraal staan echter de opgedane ervaringen en ontwikkelde inzichten vanuit fiscaal en toezichtrecht. Daardoor krijgt u een goed beeld van de belangrijkste kansen en aandachtspunten die bij het opzetten van beleggingsvehikels een rol spelen.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent op de hoogte van wat het opzetten van een beleggingsvehikel civielrechtelijk gezien behelst.
 • U heeft inzicht in de fiscale overwegingen die bij de keuze van de rechtsvorm van belang zijn en kent de basics (u herkent “rode lampen”) van de fiscale structurering van een fonds.
 • U kent het toezichtrechtelijk kader dat van toepassing is op fondsen en de beheerders daarvan.
 • U kunt fondsbeheerders (hedge fondsen, vastgoed- en private equity fondsen) ondersteunen met het opzetten van het fonds en de contracten met c.q. tussen de beleggers.

Onderwerpen:

Civielrechtelijke aspecten:

 • Soorten fondsen
 • Documentatie

Fiscale aspecten

 • Regimes voor niet-transparante beleggingsinstellingen: FBI versus VBI
 • Keuze voor fiscale transparantie
 • Investeringen via ‘corporate’ structuren
 • Buitenlandse varianten
 • BTW issues


Toezichtrechtelijke aspecten

 • Reikwijdte van de AIFMD: wanneer is er sprake van een beleggingsvehikel?
 • Welke regimes zijn er?
 • Rol van trustkantoren en banken als ‘depositaries’
 • Aandachtspunten bij de vergunningaanvraag: waar let de AFM vooral op?

Inschrijfformulier cursus Beleggingsfondsen bijstaan


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk