Aanneming van werk

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 17:15 uur

Aanneming van werk

Leer de aannemingsovereenkomst juist te begrijpen

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 17:15 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Docent

docent

Mr. M. van Stigt Thans

Bekijk Profiel

Michiel behandelt civiele bouw- en aanbestedingszaken en staat daarbij vooral aannemers en adviseurs bij.  Zijn cliënten zijn werkzaam op het gebied van grond- weg- en waterbouw, spoorbouw en utiliteit- en woningbouw.

Michiel studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is in november 2001 beëdigd als advocaat in Amsterdam. In 2006 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht voltooid. In 2009 rondde hij de IBR specialisatiecursus privaatrechtelijk Bouwrecht af.

Michiel werkt sinds januari 2009 bij Rozemond Advocaten en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.
docent

Mr. B. van der Zijpp

Bekijk Profiel

Bert studeerde Oude Geschiedenis en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij bij de Gemeentelijke Ombudsman te Amsterdam alvorens hij in 1992 secretaris werd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

In 1997 maakte hij de overstap naar de advocatuur. Hij begon bij Houthoff te Rotterdam en kwam in 1999 naar Rozemond. Hij is hoofdzakelijk actief op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Bert van der Zijpp treedt regelmatig op als docent, onder meer bij het Instituut voor Bouwrecht, de Aannemer Staf Opleiding van Hogeschool Utrecht, de BOB en de VMRG.

In deze cursus wordt de aannemingsovereenkomst behandeld vanuit het perspectief van zowel de opdrachtgever als de aannemer. Aan de hand van de wet, de AVA 2013, de UAV 2012 en de relevante actuele jurisprudentie worden de relevante onderwerpen behandeld.

Onderwerpen

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever:

 • Ontwerp
 • Bodem
 • Bouwstoffen
 • Toezicht
 • Nevenaanneming

Verantwoordelijkheden van de aannemer:

 • Bouwkwaliteit
 • Waarschuwingsplicht
 • Voorgeschreven
 • Onderaannemer-leverancier

Meer-minderwerk en bijbetaling:

 • Prijs
 • Bouwtijd

Uitvoeringsduur:

 • Vertraging
 • Versnellingsmaatregelen
 • Korting
 • Schadevergoeding

Oplevering:

 • Ingebruikneming voor oplevering
 • Kleine gebreken

Consumenten (5% regeling) Aansprakelijkheid na oplevering:

 • Onderhoudsperiode
 • Garanties

Vroegtijdige beëindiging:

 • Schorsing
 • Ontbinding
 • Opzegging
 • Beëindiging in onvoltooide staat

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908