Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Remedies bij wanprestatie

 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
docentDr. Drs. G.J.P. de Vries
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Dr. Drs. G.J.P. de Vries

Mr G.J.P. de Vries studeerde Nederlands recht en geschiedenis, doceerde aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden en thans aan die van de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde op het onderwerp ‘Opzegging van obligatoire overeenkomsten’ en thans als hoofddocent werkzaam is. Hij geeft vele postacademische cursussen op het gebied van het contracten- en verbintenissenrecht aan advocaten en rechters

 
Tijdstipvan 13:00 tot 17:15 uur
PO-punten2
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Aan de hand van recente rechtspraak wordt een aantal problemen en misverstanden behandeld omtrent de remedies die het recht biedt voor ‘wanprestatie’: het recht op nakoming (alsnog), schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst alsook opschortingsrechten.

Kwesties als de navolgende komen aan bod:

 • Wat is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en wanneer is deze toerekenbaar?
 • Hoe zit het op deze punten met de verdeling van stelplicht en bewijslast?
 • In welke gevallen wordt de eis van een ingebrekestelling gesteld?
 • Wat houdt de klachtplicht in?
 • Wat zijn de consequenties van een recht op schadevergoeding?
 • Welke voorwaarden worden gesteld aan de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst en wat zijn de gevolgen hiervan?
 • In welke gevallen kan deze ontbinding worden gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding?
 • Waarom zijn er twee wettelijke regelingen van opschortingsrechten?

Inschrijfformulier cursus Remedies bij wanprestatie


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk