Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Comparities in uw voordeel beslechten

Civiele procedures wint u in de voorbereiding 
Datum cursusmaandag 18 juni 2018Docent(en):

Mr. T.R. Hidma
Bekijk PDF-document
Inschrijven voor:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma studeerde Nederlands recht en Notarieel recht. Hij bewerkte gedurende een groot aantal jaren diverse drukken van het deel Bewijs uit de Pitlo-serie. Hij promoveerde op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. Hij was hoogleraar notarieel recht, c.q. notariële rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was ook lector civiel aan de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Voorts was hij onder meer sectorvoorzitter civiel tevens lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Groningen en raadsheer in het hof Leeuwarden. Thans is hij senior rechter in de rechtbank Overijssel.

 
Tijdstipvan 13:45 tot 18:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00

Cursusinformatie


In de nieuwe KEI-wetgeving wordt de in 2002 ingezette ontwikkeling tot terugdringing van de schriftelijkheid in de procedure nadrukkelijk bevestigd: de mondelinge behandeling is het hart van de civiele procedure. Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. De mogelijkheden tot herstel en aanvulling zijn namelijk beperkt. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Processtukken dienen dan ook zeer doordacht te zijn ingericht. Voor u is het van belang te weten wat door de rechter van u wordt verwacht en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt een proactieve advocaat.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent u in staat bruikbare processtukken te schrijven
 • U bent in staat zich optimaal op de comparitie voor te bereiden
 • U hebt goed zicht op de werkwijze van de rechter (artt 24 en 25 Rv)
 • U kunt proactief op zitting optreden

Onderwerpen:

 • Informatieplichten
 • Rol van producties in de procedure
 • Stellen en gemotiveerd verweer voeren
 • De mondelinge behandeling
 • Termijnen
 • Mondeling vonnis
 • Valkuilen van bepaalde handelwijzen
 • Recente jurisprudentie en trends in de civiele procedure (KEI)

Deze en dergelijke onderwerpen komen uitvoerig aan bod in deze praktijkgerichte cursus. U kunt uw vragen ook tevoren toesturen. Een interactieve bijeenkomst is de doelstelling.

Inschrijfformulier cursus Comparities in uw voordeel beslechten


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk