Comparities in uw voordeel beslechten

maandag 20 mei 2019 van 13:45 tot 18:00 uur

Comparities in uw voordeel beslechten

Civiele procedures wint u in de voorbereiding - De mondelinge behandeling vergt een actieve advocaat

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

maandag 20 mei 2019 van 13:45 tot 18:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Docent

docent

Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann

Bekijk Profiel

senior rechter A rechtbank ’s-Gravenhage en bijzonder hoogleraar Rechtspleging Juridische Faculteit Leiden. Zij is auteur van het boek De weg naar het civiele vonnis.  Recensent  P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt schreef  een zeer lovende recensie en benadrukte  onder meer “een buitengewoon bruikbare handleiding … ook  voor de beginnende en gevorderde advocaat en … als checklist een must” . (TCR 2013, p. 24-27). Voorts heeft zij een hoofdstuk geschreven over de comparitie in de bundel Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht (6e druk) en  diverse publicaties over procesrecht op haar naam staan.

In de nieuwe KEI-wetgeving wordt de in 2002 ingezette ontwikkeling tot terugdringing van de schriftelijkheid in de procedure nadrukkelijk bevestigd: de mondelinge behandeling is het hart van de civiele procedure.  Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. De mogelijkheden tot herstel en aanvulling zijn namelijk beperkt. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Processtukken dienen dan ook zeer doordacht te zijn ingericht. Voor u is het van belang te weten wat door de rechter van u wordt verwacht en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt een proactieve advocaat.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent u in staat bruikbare processtukken te schrijven
 • U bent in staat zich optimaal op de comparitie voor te bereiden
 • U hebt goed zicht op de werkwijze van de rechter (artt 24 en 25 Rv)
 • U kunt proactief op zitting optreden

Onderwerpen:

 • Informatieplichten
 • Rol van producties in de procedure
 • Stellen en gemotiveerd verweer voeren
 • De mondelinge behandeling
 • Termijnen
 • Mondeling vonnis
 • Valkuilen van bepaalde handelwijzen
 • Recente jurisprudentie en trends in de civiele procedure (KEI)

Deze en dergelijke onderwerpen komen uitvoerig aan bod in deze praktijkgerichte cursus. U kunt uw vragen ook tevoren toesturen. Een interactieve bijeenkomst is de doelstelling.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908