Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Getuigenverhoor, zet het in vóór en tijdens een procedure

 
Datum cursus
woensdag 26 september 2018
Docent(en):
docentMr. dr. R.J.Q. Klomp
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedBPR
Docent
Mr. dr. R.J.Q. Klomp

Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam en juridisch adviseur. Hij doceert sinds 2011 Nederlands en internationaal burgerlijk procesrecht aan de UvA. Hij is tevens zowel aan de UvA als aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht verbonden als honorair hoofddocent. Van 2001 werkte zeven jaar als advocaat bij Stibbe op de praktijkgroep Litigation. Verder is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht en redacteur van NJF en ORP.

Klik hier voor het cv van de heer Klomp.
 

 
Tijdstipvan 13:00 tot 16:15 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten3
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal375,00
Prijs Live Webinar295,00
Prijs On Demand180,00

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:
U bent op de hoogte van de mogelijkheden die de wet biedt voor het houden van een (voorlopig) getuigenverhoor of het uitlokken van een (voorlopig) deskundigenbericht.

Onderwerpen:
(Voorlopig) getuigenverhoor en/of deskundigenbericht:

 • Hoe wordt een getuigenverhoor afgenomen
 • Wat zijn de rechten en plichten van een getuige 
 • Hoe gaat de recht met een proces-verbaal van een getuigenverhoor om 
 • Hoe behoort een deskundige zijn werk te doen 
 • Hoe beoordeelt een rechter een deskundigenbericht 
 • Kan een deskundige worden gewraakt

Inschrijfformulier cursus Getuigenverhoor, zet het in vóór en tijdens een procedure


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk