Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Processtukken schrijven: methoden en technieken

 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
Mr. L. Reurich
Bekijk PDF-document
Inschrijven college
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedBPR
Docent
Mr. L. Reurich

Mr. L. Reurich studeerde in drie wetenschappen af; recht, musicologie en filosofie. Op het gebied van civiel recht was dat in 1992 (Universiteit Leiden). Gedurende vijf jaar werkte hij als rechter op de rechtbank Haarlem en doceerde daarnaast aan de Universiteit van Leiden, alwaar hij in 2005 promoveerde op een proefschrift over vage normen in het vermogensrecht. Thans is hij nog verbonden als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Den Haag en geeft diverse cursussen (waaronder bij CPO) aan advocatuur en rechterlijke macht op het terrein van het vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Luuk heeft een tomeloze interesse in juridische problematiek, en is steeds op de hoogte van de laatste rechtspraak. Vanwege zijn werk en ervaring in de rechterlijke macht is hij gewend aan de eis dat men niets over het hoofd mag zien in zijn juridische beoordeling en argumentering van een zaak.
 

 
Tijdstipvan 00:00 tot 00:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Het schrijven van processtukken is de kernactiviteit van de procesadvocaat is. In deze cursus krijgt u inzicht in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht.

Resultaat na deze cursus:
U heeft inzicht in de methoden en technieken van het schrijven van de diverse processtukken in de civiele procedure. Na afloop kunt u meer effectief de eigen processtukken inrichten, mede aan de hand van honderd tips & tricks die behandeld worden.

Inhoud
De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt. De cursus geeft systematisch inzicht in de know how van het schrijven van processtukken waaraan ook de ervaren procesadvocaat tal van nuttige tips zal kunnen ontlenen.

U krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de meest effectieve inrichting van het petitum van de dagvaarding? 
 • Wat bepaalt de optimale rangorde van de vorderingen? 
 • Hoe dienen de verschillende verweren en excepties in de conclusie van antwoord te worden gerangschikt? 
 • Wat zijn de tien technieken om ter comparitie (of na afloop daarvan) het nemen van een nadere akte of het overleggen van producties 'af te dwingen'? 

De cursus is gericht op het verwerven van vaardigheden (knowing how). Aan het einde van de cursus worden de bevindingen samengevat op een lijst van honderd tips & tricks die op kantoor bij het schrijven van processtukken behulpzaam kunnen zijn.

Onderwerpen
- De presentatie van feiten
- Wijzen van feitelijke betwistingen
- De motivering van ongemotiveerde betwistingen
- Feiten van algemene bekendheid
- De inrichting van het petitum
- Volgorde der vorderingen
- Wettelijke rente
- De inrichting van de conclusie van antwoord
- De keuze tussen verweer of reconventie
- De volgorde van verweren
- De akte ten behoeve van de comparitie
- Het nemen van nadere aktes na de comparitie
- Het belang van het proces-verbaal opgemaakt ter zitting
- Anticiperen op praktische problemen rond de comparitie
- De memorie van grieven en de memorie van antwoord
- Samenvatting van lijst van honderd tips & tricks

Inschrijfformulier cursus Processtukken schrijven: methoden en technieken


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk