Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Uitwinnen van zekerheden en stand van zaken herijking faillissementsrecht

 
Datum cursus
woensdag 31 oktober 2018
Docent(en):
docentMr. J.T. Jol
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedCorporate
Docent
Mr. J.T. Jol
Mr. J.T. Jol, senior jurist ABN AMRO Bank  Team Legal Financial Restructuring & Recovery en voorts werkzaam als zelfstandig jurist en opleider onder de namen Legal Houdini en Legal Houdinin Academy. Zie ook zijn website www.legalhoudini.nl
Hij is voormalig advocaat (bij onder andere De Brauw) en general counsel/hoofd legal NIBC Bank. Tussen 2008 en 2012 was hij werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam: "Legal Houdinï". Hij is thans als senior jurist van ABN AMRO vooral betrokken bij (financiële) herstructureringen van ondernemingen en bij faillissementen.
 
Tijdstipvan 08:30 tot 12:45 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


De crisis lijkt in Nederland achter de rug te zijn maar heeft voor een groot aantal interessante ontwikkelingen gezorgd. Tijdens deze cursus worden de recente ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur met betrekking tot uitwinning van zekerheden besproken. Tevens zal op hoofdlijnen het omvangrijke wetgevingsprogramma herijking faillissementwet, waar de overheid sinds 2012 mee bezig is, worden behandeld. .

Resultaat na deze cursus:
U bent op de hoogte van:
 • De recente ontwikkeling in rechtspraak en literatuur met bettrekking tot uitwinning van zekerheden. 
 • De laatste stand van zaken omtrent het wetgevingsprogramma herijking faillissementswet. 

Onderwerpen:
Uitwinnen van zekerheden
 • Wie is aansprakelijk voor welke schuld? 
 • Problemen en oplossingen in verband met de totstandkoming van zekerheidsrechten 
 • Parallel debt 
 • Overwaarde-arrangement 
 • Regres en Subrogatie 
 • Natrekking, vermenging, zaaksvorming en voorwaardelijk eigendom 
 • Verpanding van debiteuren 
 • Executie van verpande debiteuren 
 • Executie van roerende zaken 
 • Executie van aandelen 
 • Executie van registergoederen 
 • Termijnstelling ex. Art. 58 Fw. 

Herijking faillissementswet
 • Wet Civielrechteijk bestuursverbod 
 • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude 
 • Wetsvoorstel Wet versterking positie curator 
 • Stand van zaken Wetsvoorstel Wet modernisering faillissementsprocedure 
 • Wetsvoorstel Continuiteit Ondernemingen I 
 • Stand van zaken Wetsvoorstel Continuiteit Ondernemingen II

Inschrijfformulier cursus Uitwinnen van zekerheden en stand van zaken herijking faillissementsrecht


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk