Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Midweek-arrangement Effectief fusies en overnames begeleiden

Volg en bestudeer de ontwikkelingen in de M&A praktijk 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
docentMr. W Brugma
docentDrs. C. Denneboom
docentMr. R. Elkerbout
Bekijk PDF-document
Inschrijven college
RechtsgebiedCorporate
Docent
Mr. W Brugma

Wouter Brugma is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke transacties, in zowel nationale als internationale context. Hij richt zich met name op fusies en overnames, joint ventures, participaties en kapitaalmarkttransacties. Daarnaast adviseert hij op het gebied van corporate governance en andere vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

Wouter heeft ook ruime ervaring met zowel het opzetten als het afwikkelen van complexe samenwerkingsverbanden.

Voor zijn overstap naar Rutgers & Posch was Wouter enige tijd werkzaam als bedrijfsjurist en daarvoor ruim acht jaar als advocaat bij Stibbe.

Drs. C. Denneboom
Drs. Chris Denneboom RV RAB, partner bij ValuePro bedrijfswaardering & advies en werkzaam als Register Valuator en gerechtelijk deskundige 

Klik hier voor het CV van Dhr. Denneboom

Mr. R. Elkerbout

Ruben Elkerbout is partner in de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten. Ruben adviseert en vertegenwoordigt als erkende antitrust litigator cliënten in administratieve en civiele procedures en bij mededingingsautoriteiten, toezichthouders en beleidsmakers. Zijn specifieke expertise omvat complexe kartelprocedures, clementieverzoeken, (interne) onderzoeken, audits en compliance. Ruben heeft bovendien veel ervaring op het gebied van horizontale samenwerkingen, selectieve distributiestelsels, e-commerce, misbruik van economische machtspositie, compliance, staatssteun en concentratiemeldingen. Daarnaast is Ruben een erkende specialist met betrekking tot complexe regulatoire procedures. Ruben spreekt regelmatig op congressen en geeft vaak compliance workshops aan bedrijven. Hij is vaste gastdocent aan de Universiteit van Utrecht. Ruben heeft talrijke publicaties geschreven en is vaste medewerker van de Nederlandse tijdschriften Markt en Mededinging en Mededingingsrecht in de Praktijk.

 
Overige data30-11-2017 van 09:00 - 16:15 uur
Tijdstipvan 00:00 tot 00:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten10
Niveau* Basisniveau
Prijs Klassikaal1.275,00

Cursusinformatie


Programma:
Effectief fusies en overnames begeleiden.

De ontwikkelingen buitelen over elkaar heen en grote kans is groot dat u overnames begeleidt of gaat begeleiden:

 • lage rentestanden en een vlucht van institutionele beleggers naar alternatieve beleggingen als private equity en venture capital 
 • torenhoge waarderingen als gevolg. Multiples van 10 keer de ebitda 
 • overnamepogingen die stukgelopen op fel verzet van managers. 
 • in Nederland werkt men aan beschermingsmaatregelen tegen overnames 
 • IPO als exit-alternatief voor PE 


Docenten van:

 • Rutgers en Posch
 • Stek Advocaten
 • ValuePro bedrijfswaardering & advies


Waarom dit midweek-arrangement op 29 en 30 november 2017 volgen?
Met het Midweek-arrangement Effectief fusies en overnames begeleiden biedt De Juridische Academie (1998) intensief en waardevol onderwijs aan.

De fusie- en overnamepraktijk is volop in beweging. Wat betekent dat voor fusie- en overnamepraktijk in Nederland? Alle reden om uw kennis op dit gebied te vergroten op de nu aangeboden onderwerpen.

De onderwijsformule is gericht op deelnemers die zich samen met studiegenoten echt een midweek in de onderstaande onderwerpen willen verdiepen.

Programma:
 
Dag 1

15:00 - 15:30 uurOntvangst
15:30 - 17:30 uur Aandachtspunten overname-overeenkomsten en garanties - Deel 1
17:30 - 18:00 uurBorrel en snack
18:00 - 20:00 uurAandachtspunten overname-overeenkomsten en garanties - Deel 2
20:30 uurDiner en overnachting


 Dag 2

07:30 - 09:00 uurOntbijt
09:00 - 12:00 uur Mededingingsrechtelijke aspecten van een overname of fusie
12:00 - 13:00 uurLunch
13:00 - 16:15 uurBedrijfswaardering en uitwerking in garantiebepalingenAandachtspunten overnameovereenkomsten en garanties - Deel 1
Wouter Brugma; Rutgers & Posch Advocaten

In het eerste deel wordt eerst een brede inleiding gegeven over het proces en de structuur van overnames, waarbij de onder andere de volgende elementen zullen worden behandeld:

 • Verschillende vormen van fusies en overnames
 • Aandelen- en activa-passiva transacties
 • Algemeen tijdspad van overnameprocessen
 • Partijen en overige stakeholders
 • Relevante transactiedocumentatie
 • Relevante jurisprudentie


Aandachtspunten overnameovereenkomsten en garanties - Deel 2
Wouter Brugma; Rutgers & Posch Advocaten

In het tweede deel wordt in detail stilgestaan bij het opstellen en onderhandelen van een overnameovereenkomst voor een onderhandse aandelentransactie. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan marktgebruik en Engelse terminologie. Specifiek worden onder andere de volgende elementen van een overnameovereenkomst behandeld:

 • Structuur van de overeenkomst
 • opschortende voorwaarden
 • Koopprijsmechanismen
 • Garanties en vrijwaringen
 • Standaard bepalingen
 • Contractsbepalingen waar het echt om gaat in overname-contracten II.

Na dit blok

 • bent u bekend met verschillende overnamestructuren en de relevante documentatie en stakeholders
 • weet u wat de belangrijkste bepalingen zijn in een overnameovereenkomst en hoe u deze dient te beoordelen.


Mededingingsrechtelijke aspecten van een overname of fusie
Ruben Elkerbout; Stek Advocaten

In bijna elke transactie speelt het mededingingsrecht een belangrijke rol. Sommige transacties moeten ook gemeld worden bij mededingingsautoriteiten voordat de overdracht kan plaatsvinden. In dit ochtenddeel wordt in detail stilgestaan bij de mededingingsrechtelijke aspecten van een overname of fusie. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Non-concurrentiebedingen
 • Joint ventures: het verschil tussen coöperatieve joint ventures en concentratieve joint ventures en de relevantie daarvan voor de mededingingsrechtelijke toetsing van fusies en overnames.
 • Analyse van transacties: Wanneer is sprake van een concentratie en waar moet een transactie eventueel gemeld worden op basis van de relevante omzetcijfers?
 • Concentratiemeldingen bij diverse autoriteiten: hoe verloopt dit proces in, wat kost het en tegen welke uitdagingen lopen ondernemingen aan?
 • Verkeerd voorlichten autoriteiten levert forse boetes op
 • Uitwisseling van informatie: welke informatie mogen partijen, zeker als het concurrenten zijn, voorafgaand aan de overname met elkaar delen?
 • Kartels: hoe om te gaan met mededingingsbeperkende afspraken die tijdens een DD aan het licht komen?


Bedrijfswaardering en uitwerking in garantiebepalingen.
Chris Denneboom; partner bij ValuePro bedrijfswaardering & advies 

Regelmatig komt het voor dat partijen overeenstemming hebben over een overname maar dat het toch niet helemaal duidelijk is wat is afgesproken. Wat is cash and debt free en een normaal werkkapitaal. In dit blok leert u de basisprincipes van bedrijfswaardering en leert u de juiste definitie van veel voorkomende economisch termen.

Resultaat na deze cursus:

 • Bent u bekend met het principe van economische waarde
 • Kunt u een inhoudelijke bespreking houden met een financiële deskundige inzake bedrijfswaarderingen / aandelenwaarderingen
 • Kunt u eenvoudige discounted cash flow berekeningen maken
 • Kent u de betekenis van veel voorkomende economische termen

Onderwerpen: 

 • Economische waarde
 • Waarde en prijs
 • Discounted cash flow waardering
 • Goodwill
 • Economisch verschil aandelentransactie/ activatransactieWerkvorm
Van woensdag 15.30 uur tot donderdag 16.30 uur schoolt u met 3 praktijkdocenten 10 uur intensief bij. Goede balans reistijd en PO-uren is belangrijk en u kunt dan ook overnachten. Opleiding, ontmoeting en samen studeren zijn de trefwoorden. De formule is gericht op deelnemers die zich echt in de onderwerpen willen verdiepen en ook informeel de geest willen scherpen.

Inschrijfformulier cursus Midweek-arrangement Effectief fusies en overnames begeleiden


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk