Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

4 Daagse Praktijkleergang IT-Recht (24 PO punten)

 
Datum cursusmaandag 16 april 2018Docent(en):

Mr. P.C. van Schelven

Mr. J. Slager

I. Tempelman
Bekijk PDF-document
Inschrijven voor:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedICT recht
Docent
Mr. P.C. van Schelven

Peter van Schelven is zelfstandig juridisch adviseur bij BIJ PETER – Wet & Recht te Oudewater. Hij houdt zich bezig met de vele aspecten van het ICT-recht, waaronder contractenrecht, privacy, intellectuele eigendom, Cloud Computng e.d. Daarvoor was hij ruim 15 jaar verbonden aan de branchevereniging Nederland ICT (voorheen geheten ICT~Office en FENIT), alwaar hij als jurist en interim-directeur werkzaam was.

Voorts is hij of-counsel bij het advocatenkantoor Cordemeyer & Slager te Haarlem.

Hij is als arbiter en bestuurslid verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org ), het gespecialiseerde instituut voor het behandelen en voorkomen van ICT-conflicten.

Van Schelven is lid van de non-executive Raad van Toezicht van SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.  Hij is tevens verbonden aan Probatius, een adviesbureau op het gebied van techniek en recht.

Hij is tevens docent/examinator van de VIRA/Grotius-opleiding Informaticarecht, docent van de postdoctorale opleiding Privacy en Persoonsgegevens van de Universiteit van Tilburg en hoofddocent van de IIR-specialisatieopleiding voor Certified Data Protection Officer (CDPO).  

Hij vervult diverse nevenfuncties.

Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder het mede-auteurschap van Softwarerecht (Kluwer). Hij heeft een wekelijkse column op het raakvlak van privacy, security en recht op SecurityVandaag.nl. Hi publiceert tevens in diverse andere bladen, waaronder iBestuur.  

Mr. J. Slager

Hanneke Slager is voornamelijk werkzaam in de IT praktijk en adviseert en begeleidt haar cliënten bij vele soorten grote(re) nationale en grensoverschrijdende IT-contracten, zoals outsourcing, implementatie, turn key, agile en waterval ontwikkeling, licenties, hosting, cloud diensten, open source, verkoop hardware, beheer en onderhoud, managed services etc. Ook begeleidt zij haar cliënten bij het voorkomen of oplossen van IT geschillen (indien gewenst met behulp van conflict preventie, mediation, (internationale) arbitrage en andere vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR).).

Hanneke is in 1989 als advocaat beëdigd en sindsdien als partner aan Cordemeyer & Slager / Advocaten verbonden. Zij treedt op als arbiter en mediator. Zij spreekt regelmatig op seminars en congressen in en buiten Nederland en is docent bij de Juridische Academie en bij de post academische Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht.

Sinds 2002 is Hanneke lid en sinds januari 2009 voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA); sinds 2015 is zij vice voorzitter van SGOA Zwitserland. Sinds 2012 is Hanneke lid van de Raad van Toezicht van de Stichting NL Net. Van 2005 tot 2012 was zij lid van de Raad van Toezicht van SIDN. Zij is lid van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA) en van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR).

I. Tempelman

Irvette Tempelman adviseert, procedeert en begeleidt als IT-recht advocaat (IT-) bedrijven op het terrein van het intellectuele eigendom, IT-recht, privacy recht, contractenrecht en aanbestedingsrecht.

Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de afstudeerrichting Nederlands Recht, alwaar zij zich gespecialiseerd heeft in Rechtsinformatica en Industriële Eigendom. Irvette is sinds januari 2009 werkzaam bij Cordemeyer & Slager / Advocaten.

Sinds 2000 is Irvette als universitair (gast)docente verbonden aan Elaw@Leiden, centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden. Naast haar juridische ervaring heeft Irvette ervaring met het ontwerpen en implementeren van semi-intelligente onderwijsondersteunende computerprogramma’s voor het juridisch onderwijs.

Irvette Tempelman is lid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA), de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en de Vereniging Privacyrecht en publiceert op het gebied van haar specialismen.

In 2008 heeft zij een noot geschreven bij de uitspraak van de HR inzake Zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s., verschenen in het Maandblad voor Vermogensrecht (7/8), “Een werkbare werktoets?”; Uit het werk kenbaar persoonlijk stempel; In Trema (9), het Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, is haar artikel “Digitalisering doet bewijskracht documenten de das om?” verschenen; In 2008 is tevens het rapport, “Bewaarverplichtingen en weggooiverplichtingen van informatie & administratieve lasten voor het MKB” verschenen; Van 2006 tot 2008 heeft Irvette de Engelstalige weblog Digital Copyrights Management verzorgd; In 2007 was Irvette co-auteur van het rapport “Risico’s van substitutie; Inventarisatie van risico’s en handreikingen voor reductie van risico’s in geval van substitutie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”; In 2006 heeft zij een artikel gepubliceerd in de IT-monitor (7), “Interoperabiliteit van DRM-systemen (G)een rol voor de wetgever?”; En in 2004 heeft zij samen met Laurens Mommers een artikel gepubliceerd op de site Netkwesties, “iTunes meets KaZaa: meer muziek voor minder geld uit Rusland” en een artikel gepubliceerd in het tijdschrift JAVI (6), “Een nieuwe gedaagde voor de muziekindustrie”, JAVI (6).

 
Overige data16 april 2018 19.00 - 21.00 uur
17 april 2018 08.30 - 18.00 uur
24 april 2018 08.30 - 18.00 uur
28 mei 2018 13.45 - 21.00 uur
Tijdstipvan 19:00 tot 21:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten24
Niveau* Basisniveau
Prijs Klassikaal2.500,00 excl. btw en overnachting (overnachting zelf te boeken bij locatie)

Cursusinformatie


Uitgelicht:

 • IT Contracten, IT Conflicten, Privacy, Cyber Security, Intellectueel Eigendom, Aansprakelijkheid, Verzekering;
 • Handige checklists; 
 • USB-stick met relevante jurisprudentie;
 • Interactief en praktijkgericht; ook zelf aan de slag;
 • Mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen.

Voordelen:

 • Na deze leergang kunt u zelfstandig een basis IT-praktijk voeren;
 • Bent u helemaal bij op de belangrijkste onderwerpen; 
 • Modulair opgebouwd, ook per module te volgen;
 • Efficiënte tijdverdeling, 24 punten verdeeld over 3 werkdagen en beperkte reistijd; 
 • Kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden;
 • Heeft u praktische handvatten en naslagwerk met de checklists en jurisprudentie op USB-stick

Basiskennis wordt verondersteld.

MODULE I: avond, ochtend en middag
MODULE II: ochtend en middag 
MODULE III: middag + avond

MODULE I : Contracten (inclusief Cyber security) en Geschillen (16 april van 19.00 - 21.00 uur en 17 april 08.30 - 18.00 uur.

IT Contracten: 
Docent: Hanneke Slager
Onderwerpen IT Contracten:

 • Belangrijkste issues IT contracten: (kwalificatie van IT contracten, diverse licenties, EULA's, scoping & meerwerk, Agile / scrum en waterval, resultaat versus inspanning, bonus /malus systemen, velocity – garanties, algemene voorwaarden, ARBIT en Nederland ICT, cloud computing, escrow en uitwijk,  exit regelingen, acceptatietesten, complicaties in geval van meerdere partijen, SLA's, managed services, back up data, invloed IFRS en US GAAP, precontractuele fase bij IT contracten;
 • Thematische behandeling van relevante jurisprudentie voor het opstellen en beoordelen van IT contracten. 

Cyber Security
Docent: Peter van Schelven
Onderwerpen: 

 • Penetratiestesten; ethical hacking beleid, protocollen en contracten
 • Relevante wet – en regelgeving en wetsvoorstellen (Europees en Nederlands)
 • Continuïteit 
 • Relevante contractuele bepalingen en vrijwaringen

IT Geschillen
Docent: Hanneke Slager
Onderwerpen IT geschillen 

 • Thematische behandeling van relevante jurisprudentie voor de advisering over en begeleiding; bij  IT geschillen en het voeren van IT geschillen; 
 • Juridische remedies bij mislukkende, mislukte IT projecten;
 • Dossieropbouw, strategie en aanpak IT geschillen;
 • ADR bij IT geschillen (arbitrage, arbitraal kort geding, mediation, conflict preventie, rapid conflict resolution, (niet) bindend advies, deskundigenberichten; de belangrijkste verschillen en relatieve voor – en nadelen in vergelijking met overheidsrechtspraak. 

MODULE  II Aansprakelijkheid & verzekering en Intellectueel eigendom (24 april 08.30 – 18.00 uur)

Aansprakelijkheid en verzekering 
Docent: Peter van Schelven
Onderwerpen:

 • Bonus en boetes en andere vormen van malus systemen bij IT contracten;
 • Soorten schade bij IT problemen; 
 • Directe / indirecte schade en onderscheid; 
 • Gebruikelijke exoneratie-bedingen in IT contracten en diverse branche voorwaarden;
 • Jurisprudentie over aansprakelijkheid bij IT geschillen;
 • Voor praktijk relevante verzekeringen; waar bieden deze verzekeringen dekking voor; wat zijn de gebruikelijke uitsluitingen; aandachtspunten diverse polissen. Voor – nadelen om verzekering in IT contract mee te nemen.

Intellectueel Eigendom 
Docenten: Hanneke Slager en Peter van Schelven
Onderwerpen:

 • Software richtlijn en auteursrechtrichtlijn;
 • Beeldbrigade en UsedSoft;
 • Overdracht IE rechten;
 • Variaties in gezamenlijke exploitatie;
 • EULA's en distributie-overeenkomsten en agentuurovereenkomsten;
 • IE garanties en vrijwaringen;
 • Broncodes en het contracteren daarover;
 • Open source licenties: belangrijkste typen; aandachtspunten daarbij. 

MODULE III : Privacy en Internetrecht (28 mei 13.45 – 21.00 uur)

Privacy:
Docent: Irvette Tempelman
Onderwerpen: 
Van Wbp naar GDPR/AVG, sub-onderwerpen: 

 • reikwijdte toepasselijkheid AVG;
 • verwerkingsgronden;
 • rechten data subjecten;
 • verplichtingen verwerkingsverantwoordelijke en (sub)verwerker;
 • (standaard modellen) bewerkersovereenkomst (waaronder het NVZ model en het KING model); en
 • doorgifte naar derde landen. 

Internet: 
Docent: Hanneke Slager
Onderwerpen:

 • Van wie is internet, regelgeving, terminologie, auteursrecht, gebruik van websites, e- commerce, jurisprudentie

Inschrijfformulier cursus 4 Daagse Praktijkleergang IT-Recht (24 PO punten)


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk