Uw client bijstaan bij bijzonder beheer

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 15:00 tot 20:00 uur

Uw client bijstaan bij bijzonder beheer

Inzicht in fasen in de bijzonder beheer cyclus en aanpalende risico's, vanuit het standpunt van de onderneming, de (extern) jurist en de bank

4
po

Rechtsgebied

Corporate

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 15:00 tot 20:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Live Webinar
€ 395,00

On Demand
€ 250,00

Docent

Drs. Ing. J. Willems

Bekijk Profiel

Als Managing Partner van White Forest Strategic Finance adviseert hij directies,, commissarissen en aandeelhouders van middelgrote en grote bedrijven en instellingen ten aanzien van hun financieringsstrategie,, bankrelatiemanagement en bijzonder beheer.. Jero en is bijna 20 jaar actief in de financieringswereld.. Voor de oprichting van White Forest in 2015 was hij een kleine 10 jaar in dienst van ING Groep (oo..aa.. staven Raad van Bestuur en op Mid Corporate - afdeling)) en vervolgens als directielid van een middelgro ot financierings - en treasuryadviesbureau.

Ward Aerts

Als advocaat - partner verbonden aan AKD N..VV.. adviseert hij middelgrote en grote bedrijven en instellingen ten aanzien van risicospreiding en risicobeheersing.. Wanneer een onderneming of instelling in z waarder weer komt of dreigt te komen dan staat dit onderwerp ineens boven aan de agenda.. Juist in de tijd dat er nog geen wolken aan de hemel zijn is het belangrijk om al stil te staan bij risicospreiding en risicobeheersing 

docent

Mr. W.L.H. Aerts

Bekijk Profiel
Ward Aerts (1973) geeft leiding aan de (sub)sectie Insolventie en Herstructurering in Eindhoven. 

Zijn werkzaamheden bestaan uit advisering met betrekking tot het insolventierecht, waaronder het opzetten en vormgeven van herstructureringen, (buitengerechtelijke) saneringen, doorstartscenario’s en bestuurders-aansprakelijkheid. Het voorgaande zowel voor nationale als internationale praktijk. Ward is vroeger actief geweest als curator. 

Naast het voorgaande adviseert hij ook met betrekking tot het algemene ondernemingsrecht en heeft hij ruime ervaring opgedaan met overnames - waaronder activa/passiva - het opstellen van aandeelhouders- en joint venture-overeenkomsten en betrokkenheid bij aandeelhoudersgeschillen.

Ward verzorgt regelmatig seminars op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en herstructureringen.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist:

 • Bij zijn cliënt aangeven wanneer de bank waarschijnlijk over zal gaan tot overboeking naar bijzonder beheer 
 • Aangeven welke mogelijkheden er zijn om dit zo lang mogelijk te voorkomen 
 • Aangeven wat de cliënt aan maatregelen acties vanuit de bank kan verwachten bij overboeking en hoe hij zich hier het best op kan voorbereiden 
 • Adviseren over de communicatie richting de bank gedurende de bijzonder beheer periode 
 • Aangeven welke risico’s er voor de onderneming en haar bestuurder ontstaan tijdens bijzonder beheer en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te mitigeren 
 • Inschatten wanneer terugboeking naar normaal beheer zal plaatsvinden, hoe dit bespoedigd kan worden en welke mogelijkheden dit biedt 
 • Inzicht geven in de drijfveren van de bank om tot bijzonder beheer over te gaan en wat dit intern bij de bank voor consequenties heeft 
 • Beoordelen en aangeven wanneer het inschakelen van specialistisch financieringsadviseur opportuun is

Onderwerpen:
De cursus behandelt achtereenvolgens de verschillende fasen in de bijzonder beheer cyclus. Hierbij komen zowel het standpunt van de onderneming, de (extern) jurist als de bank afwisselend aan bod.

Deze fasen zijn:

 1. Events of default en andere aanleidingen bijzonder beheer
 2. Maatregelen van de bank bij bijzonder beheer
 3. Gradaties van bijzonder beheer
 4. Communicatie met bijzonder beheer
 5. Onderhandelingspositie in de verschillende stadia van bijzonder beheer
 6. Terugkeer naar normaal beheer

Vanuit juridisch perspectief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 1. Opzegging krediet: juridisch kader/mogelijke acties 
 2. Vestigen van nieuwe zekerheden 
 3. Selectieve betalingen 
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid (enkele topics)

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908