Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Waarderen bij geschillen

 
Datum cursus
vrijdag 30 november 2018
Docent(en):
Drs. P.C. van Prooijen RV
Bekijk PDF-document
Inschrijven college

Financiële expertise
RechtsgebiedFinanciële expertise
Docent
Drs. P.C. van Prooijen RV
Drs. P.C. van Prooijen RV, partner Hermes Advisory, Baarn
Pieter Christiaan van Prooijen heeft jarenlange ervaring op het gebied van kapitaal (her)structureringen. Hij was onderdeel van het bijzonder beheer team van de Fortis / ABN AMRO dat zich richtte op de grootste cliënten van de bank. In die hoedanigheid heeft hij grote internationale kapitaal (her)structureringen bewerkstelligd, maar ook een aantal MKB (her)structureringen. Momenteel is Pieter Christiaan actief bij Hermes Advisory waar hij zich richt op financiele herstructureringen en waarderingen bij financiele herstructureringen.
 
Tijdstipvan 13:00 tot 17:15 uur
Locatie / adresHermes Advisory in Laren
Naarderstraat 20, Laren
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,-

Cursusinformatie


Het komt vaak voor dat de waarde van een onderneming of een financieel instrument ter discussie staat bij een juridisch geschil. Een dergelijk juridisch geschillen kan een conflict over de uitkoop van een aandeelhouder betreffen, een conflict over een earn outregeling of een echtscheiding waarbij de waarde van de onderneming een belangrijk vermogenscomponent is in de boedel. Het kan ook zo zijn dat de waarde van een onderneming ter discussie staat met de fiscus of bij een bijzonder beheer situatie. 

In deze cursus wordt u volledig bijgepraat over het proces en de verschillende wijzen van waardering van een onderneming. U maakt kennis met het proces van een ondernemingswaardering en de waardering van aandelen.  

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: 

 1. Uitleg over het waarderingsproces: 
  1. aanvang opdracht middels opdrachtbrief en afstemmen van het proces
  2. partijdeskundige of onafhankelijk deskundige
  3. horen van de uitgangsposities en informatieverzameling bij beide partijen
  4. opstellen van de argumenten voor de uitgangsposities en voorleggen van de prognose en de bespreking hiervan
  5. het opstellen en bespreken van de concept rapportage en het reageren op de reacties hierop
  6. het finaal maken van het rapport
  7. Uitleg over de verschillende waarderingsmethodes en bespreken van de drijfveren achter een waardering
  8. De waarde van een euro in de toekomst
  9. Informatievoorziening en opstellen van een prognose 
  10. De opbouw van de disconteringsvoet
  11. De waarde van de aandeelhouderslening, verschillende soorten aandelen en financiële instrumenten
  12. Economische waarde of spelen ook nog andere aspecten een rol?

De cursus zal worden begeleid door Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory. Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Hij wordt met regelmaat door de rechterlijke macht en door partijen die betrokken zijn in een juridisch geschil als deskundige benoemd in (internationale) (arbitrage) procedures waarbij de waarde van een object centraal staat. 

Voor wie?

De cursus richt zich op ondernemingsrechtadvocaten.

 

 

Inschrijfformulier cursus Waarderen bij geschillen


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk