Waarderen bij geschillen

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 17:15 uur

Waarderen bij geschillen

4
po

Locatie

Hermes Advisory in Laren
Naarderstraat 20, Laren

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 13:00 tot 17:15 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 495,00

Docent

Drs. P.C. van Prooijen RV

Bekijk Profiel
Drs. P.C. van Prooijen RV, partner Hermes Advisory, Baarn
Pieter Christiaan van Prooijen heeft jarenlange ervaring op het gebied van kapitaal (her)structureringen. Hij was onderdeel van het bijzonder beheer team van de Fortis / ABN AMRO dat zich richtte op de grootste cliënten van de bank. In die hoedanigheid heeft hij grote internationale kapitaal (her)structureringen bewerkstelligd, maar ook een aantal MKB (her)structureringen. Momenteel is Pieter Christiaan actief bij Hermes Advisory waar hij zich richt op financiele herstructureringen en waarderingen bij financiele herstructureringen.
Waarderen bij geschillen
Het komt vaak voor dat de waarde van een onderneming of een financieel instrument ter discussie staat bij een juridisch geschil. Een dergelijk juridisch geschil kan een conflict over de uitkoop van een aandeelhouder betreffen, een conflict over een earn out regeling of een echtscheiding waarbij de waarde van de onderneming een belangrijk vermogenscomponent is in de boedel.

Het kan ook zo zijn dat de waarde van een onderneming ter discussie staat met de fiscus of bij een bijzonder beheer situatie of bij een internationale arbitrage procedure. In deze cursus wordt u volledig bijgepraat over het proces en de verschillende wijzen van waardering van een onderneming. U maakt kennis met het proces van een ondernemingswaardering en de waardering van aandelen bij een gerechtelijke procedure.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
 • Uitleg over het waarderingsproces
  a. aanvang opdracht middels opdrachtbrief en afstemmen van het proces
  b. partijdeskundige of onafhankelijke deskundige
  c. horen van de uitgangspunten en informatieverzameling bij beide partijen
  d. opstellen van de argumenten voor de uitgangsposities en voorleggen van de prognose en de bespreking hiervan 
 • Uitleg over de verschillende waarderingsmethodes en bespreken van de drijfveren achter een waardering 
 • De waarde van een euro in de toekomst 
 • Informatievoorziening en opstellen van de prognose 
 • De opbouw van de disconteringsvoet 
 • De waarde van de aandeelhouderslening, verschillende soorten aandelen en financiële instrumenten 
 • Normalisaties werkkapitaal en investeringen 
 • Case 1: waarderen bij internationale arbitrage 
 • Case 2: uitkoop van een aandeelhouder 
 • Case 3: waarderen onderneming bij vermogenssschade 
De cursus zal worden begeleid door Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory. Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Hij wordt met regelmaat door de rechterlijke macht en door partijen die betrokken zijn in een juridisch geschil als deskundige benoemd in (internationale) (arbitrage) procedures waarbij de waarde van een object centraal staat.

Voor wie?
Deze cursus richt zich op ondernemingsrechtadvocaten (corporate litigation).

Waar en wanneer?
Deze bijeenkomst vindt plaats op 30 november 2018 ten kantore van Hermes Advisory aan de Naarderstraat 20 te Laren NH. Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 13.00 uur en zal om circa 17.15 worden afgerond waarna nog de mogelijkheid bestaat om met de docent over de materie na te praten. Dit is een kleinschalige cursus en er is slechts ruimte voor 10 personen per cursus; zorg dus dat u er dus snel bij bent. Bij een groot aantal aanmeldingen zal worden overwogen extra cursussen te plannen.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 495,- excl. BTW.De kosten zijn inclusief documentatiemateriaal en koffie/thee. Bij volledige deelname aan de cursus ontvangt u een certificaat met 4 PO punten NovA.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908