Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Franchise is in beweging. U ook?

Ontwikkelingen in de franchisepraktjk 
Datum cursus
vrijdag 14 december 2018
Docent(en):
docentMr. E.B.M. Brons-Stikkelbroeck
Bekijk PDF-document
Inschrijven college
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedCorporate
Docent
Mr. E.B.M. Brons-Stikkelbroeck

Esther is sinds 2 jaar advocaat/eigenaar van DOEN Legal.

Esther studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Uppsala (Zweden) en maakte kennis met de advocatuur tijdens een studentstage bij NautaDutilh. Na haar studie ging zij eerst aan de slag als bedrijfsadviseur bij Dynova Innovatieadvies. Daar begeleidde Esther ondernemingen uit het midden en kleinbedrijf bij de economische en juridische aspecten van hun innovatietrajecten.

In 2000 werd Esther als advocaat beëdigd en ging zij aan de slag bij CMS Derks Star Busmann N.V. in de commerciële ondernemingsrechtpraktijk. Hier volgde zij ook een specialisatieopleiding Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie, welke zij in 2005 afrondde.

Bij CMS Derks Star Busmann en later bij Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat begeleidde Esther een aantal toonaangevende franchiseorganisaties bij zowel adviesvraagstukken als procedures. De franchiseorganisaties welke zij heeft begeleid zijn actief in verschillende branches en omvatten zowel profit als non-profit organisaties.

Daarnaast heeft Esther ruime ervaring opgedaan met andere (non-)commerciële contractsvormen tussen ondernemers (koop/verkoop, agentuur, distributie, outsourcing) en het arbeidsrecht. Esther is een veelzijdig en pragmatisch advocaat te noemen.

 

 
Tijdstipvan 08:30 tot 12:45 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Er zijn interessante ontwikkelingen in franchiseland.

Er ontstaan telkens weer nieuwe innovatieve ketens, met een grote diversiteit aan afspraken op basis van meer transparantie. Dat heeft gevolgen voor de samenwerkingsvorm franchise.

Ook de veranderende wet- en regelgeving is van invloed. De afgelopen jaren ontstonden:
• de Nederlandse Franchise Code,
• de gedragscode Franchise van de Vereniging voor Distributie,
• Franchise en Agentuurrecht

Wetsvoorstel Franchise.

Dit wetsvoorstel is na de internet-consultatie “on hold” gezet. Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' spreekt over aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken.
In 2016 werd de Wet Acquisitiefraude van kracht. Deze wet lijkt ook van toepassing op de franchise-samenwerking.

De rechtspraak is evenmin onveranderd.

• In het Street One arrest heeft de Hoge Raad het standaard-arrest op het gebied van prognoses (Paalman/Lampenier) verduidelijkt.
• Er is een interessant arrest gewezen over de mogelijkheid tot opzegging van duurovereenkomsten,
• De Duitse mededingingsautoriteit heeft een enorme boete uitgedeeld vanwege verboden prijsafspraken en:
• Het Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat een leverancier van luxeproducten zijn erkende wederverkopers mag verbieden om producten op internetplatforms van derden te verkopen

Resultaat na deze cursus:
• In 4 uur tijd bent u volledig bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het gebied van franchise, zowel m.b.t. wet & regelgeving als recente rechtspraak.

Onderwerpen:
• Relevante wet- & regelgeving;
• Franchiseovereenkomsten;
• Franchiseraad;
• Rechtspraak m.b.t. prognoses & informatieverstrekking;
• Rechtspraak m.b.t. IE-rechten & franchise;
• Beëindiging van franchiseovereenkomsten;
• Koppeling huur & franchiseovereenkomsten;
• Overige onderwerpen & vragen.Stuur deze cursus doorBekijk PDF-document

Stuur deze cursus door


Van
Uw naam *
Uw E-mailadres *
Aan
Aan naam *
Aan E-mailadres *
Opmerking *

Inschrijfformulier cursus Franchise is in beweging. U ook?


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk