Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Bijblijven op het terrein van Contractenrecht

 
Datum cursus
woensdag 12 september 2018
Docent(en):
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Bekijk PDF-document
Inschrijven college
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
partner bij La Gro Advocaten.

Werkgebieden en recente ervaring

 • Contracten: het adviseren over en opstellen van (commerciële) overeenkomsten en algemene voorwaarden in handelsrelaties, distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, alsmede het procederen over (commerciële) overeenkomsten;
 • Ondernemingsrecht: het adviseren en procederen namens de ondernemingscliënten op contractenrechtelijk gebied, alsook het procederen namens de curatoren in insolventieaangelegenheden;
 • Internationaal recht: het adviseren en procederen voor cliënten die zich met de internationale handel bezighouden.

 Nevenactiviteiten

 • Buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden
 • Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht;
 • Aangesloten bij de Vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht;
 • Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht;
 • Doceert over contractenrechtelijke onderwerpen.

 Overige gegevens 

 • Redacteur van het juridische vaktijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk;
 • Verzorgt op vaste basis de rubriek Actualia in het vaktijdschrift Contracteren;
 • Vast medewerker op het gebied van algemene voorwaardenrecht van het vaktijdschrift Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken;
 • Daarnaast publicaties in de vaktijdschriften Maandblad voor Vermogensrecht en Vermogensrechtelijke Analyses;
 • Auteur van Sdu Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (Sdu, 2012);
 • Auteur van hoofdstukken over internationaal recht in de boeken Contracteren in de Internationale Praktijk (Kluwer, 2011) en Financiële sector en internationaal recht (uitgave NIBE-SVV, 2011).
 
Overige data17 oktober 2018 van 09.00 - 11.00 uur
14 november 2018 van 09.00 - 11.00 uur
17 december 2018 van 09.00 - 11.00 uur
Tijdstipvan 09:00 tot 11:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten10
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal825,00
Prijs Live Webinar825,00
Prijs On Demand825,00

Cursusinformatie


Bijblijven op het terrein van Contractenrecht. U staat voor een bijna onmogelijke taak. Er komt zóveel uit;

 • Artikelen,
 • Parlementaire stukken,
 • Tijdschriften, 
 • Jurisprudentie, 
 • Boeken, 
 • Blogs.

Hoe blijf je bij en op de hoogte?
De Juridische Academie komt met de volgende oplossing: Op 5 momenten gedurende het jaar wordt u door Jan Spanjaard via een live webinar langs de volgende, weerbarstige, praktijkthema’s op het terrein van Contractenrecht geleid:

1. Wat is er nu precies afgesproken?
De ontwikkelingen in het contractenrecht blijven volop aan de gang. In de rechtspraak van de Hoge Raad valt een aantal trends te ontdekken. De eerste trend is de focus die op uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten blijft bestaan. Dit strookt ook met de praktijk: er gaat geen contractenrechtelijk geschil voorbij, of de rechtsrelatie tussen partijen - wat hebben ze nu precies met elkaar afgesproken? - moet worden geduid. De tools van de Hoge Raad worden daarin steeds verfijnder.

2. Wat doen we met wat er níet is afgesproken?
Eenzelfde verfijning als bij “wat is er nu afgesproken” brengt de Hoge Raad ook aan in de beoordeling van onderwerpen die partijen niet hebben geregeld, zoals de beëindiging van hun relatie of de mogelijke impact die hun contract op derden kan hebben.

3. Werking Algemene Voorwaarden wordt “afgedempt”.
De derde trend is het afdempen van algemene voorwaarden, met name in het rechtsverkeer met consumenten. Aan de ene kant wordt het voor gebruikers makkelijker om algemene voorwaarden te hanteren omdat de scherpe kantjes van de terhandstellingsplicht worden afgevijld.

4. Ambtshalve inhoudscontrole
In consumententransacties vindt de inhoudscontrole ambtshalve plaats. Dus ook een partij die niet klaagt over algemene voorwaarden moet worden beschermd.

5. Samenvatting actuele praktijktopics 2018
Deze en tal van andere onderwerpen en trends passeren de revue in deze 5 live webinars, waarin Jan Spanjaard u bijpraat over de actuele praktijktopics die in de rechtspraak spelen. Gedurende 6 maanden na cursusdatum is de cursus ook On Demand te raadplegen!

Inschrijfformulier cursus Bijblijven op het terrein van Contractenrecht


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk