Verdiepingscursus AIFMD

dinsdag 27 november 2018 van 14:30 tot 18:00 uur

Verdiepingscursus AIFMD

3
po

Rechtsgebied

Finnius

Locatie

Huys Azië
Jollemanhof 20 A, 1019 GW Amsterdam

Datum en tijdstip

dinsdag 27 november 2018 van 14:30 tot 18:00 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 375,00

Docent

docent

Mr. R.E. Labeur

Bekijk Profiel

Mr. R.E. Labeur, advocaat bij Finnius Advocaten. Rosemarijn Labeur heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en richt zich daarbij met name op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Zij adviseert zowel nationale als internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels, met name de regels die voortvloeien uit EU Richtlijnen zoals de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

Mr. T.W.G. de Wit

Bekijk Profiel

Mr. T.W.G. de Wit, advocaat bij Finnius Advocaten. Tim de Wit heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en richt zich daarbij met name op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Hij adviseert zowel nationale als internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels, met name de regels die voortvloeien uit EU regelgeving zoals de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en de Venture Capital Verordening, en assisteert marktpartijen in hun contact met de AFM, zoals in het kader van een vergunningaanvraag.

In samenwerking met Finnius bieden wij de verdiepingscursus AIFMD aan.

Beheerders van beleggingsfondsen vallen sinds 22 juli 2013 binnen het bereik van de AIFMD. Na het aflopen van het eenjarig overgangsregime moeten zij sinds 22 juli 2014 volledig aan de AIFMD voldoen. 

De AIFMD heeft voor een zware verschuiving gezorgd in het regelgevend kader van beleggingsfondsen. Zo worden als gevolg van de AIFMD zeer hoge eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van een beheerder van beleggingsfondsen. Daarnaast zijn meer partijen vergunningsplichtig geworden. Bij markttoetreders is compliance met de AIFMD de afgelopen jaren door de AFM getoetst. 

Partijen die op 22 juli 2014 al een vergunning hadden onder het oude regime, hebben van rechtswege een AIFMD vergunning gekregen. Zij zijn toen niet getoetst op AIFMD compliance. Inmiddels is de AFM ook begonnen de aanwezige AIFMD kennis actief te toetsen bij deze bestaande marktpartijen. Vorig jaar heeft de AFM bij 12 beheerders een onderzoek verricht.  De uitkomst van dit onderzoek is dat de AFM ruimte voor verbetering ziet (zie link). De AFM merkt onder meer op dat de aanwezige AIFMD kennis onder de maat is. De AFM heeft aangekondigd deze onderzoeken in 2018 verder uit te bouwen. 

Inhoud cursus

Tijdens de cursus zullen Rosemarijn Labeur en Tim de Wit (Finnius) de kernverplichtingen van de AIFMD bespreken. Denk hierbij aan:
- governance
- geschiktheidseisen bestuurders
- risicobeheer en portefeuillebeheer en strikte scheiding daartussen
- de bewaarfunctie
- uitbesteding
- compliance
- waardering
- behandeling van participanten
- informatieverplichtingen (waaronder prospectus en Essentiële informatiedocument (Eid of KID).

Daarnaast zal worden ingegaan op overige voor beheerders relevante financiële toezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ook wordt de wijze waarop de AFM haar doorlopende toezicht op beheerders heeft ingericht worden besproken, waarbij tevens kort de verschillende toezichtinstrumenten en handhavingsmaatregelen aan bod komen. 


Doelgroep:
De cursus is relevant voor AIFMD vergunninghouders. De cursus is ook relevant voor partijen die een AIFMD vergunning overwegen. De AFM verwacht immers van het bestuur en de compliance officers een gedegen kennis van de AIFMD.

Finnius:

Finnius is zeer gespecialiseerd in het bijstaan van beheerders in deze materie. Binnen Finnius besteden wij (Rosemarijn Labeur en Tim de Wit) verreweg het grootste deel van hun tijd aan advisering over de reikwijdte en impact van de AIFMD. Denk hierbij aan vergunningaanvragen, fondsmeldingen, doorlopend AFM toezicht, assistentie bij AFM onderzoeken, advies over het AIFMD light regime, de EuVECA en EuSEF labels en impact van de Wwft. In het kader van deze werkzaamheden hebben zij ook veelvuldig contact met de AFM en zodoende kennen ze de toezichtpraktijk van het AIFMD team van de AFM erg goed. Ook het inwerken en bijspijkeren van door de AFM te toetsen bestuurders en nieuw aangenomen compliance officers nemen zij voor hun rekening.

 

 

Inschrijfformulier cursus Verdiepingscursus AIFMD

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908