Actualiteiten Erfrecht

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Actualiteiten Erfrecht

4
po

Rechtsgebied

P en F

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Inschrijven

On Demand
€ 240,00

Docent

Mr. dr. E.W.J. Ebben

Bekijk Profiel
Eric Ebben (1959) is universitair docent notariele vakken aan de Vrije Universiteit en mediator bij Family Matter in Castricum. Hij is gepromoveerd op het proefschrift “De positive van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe erfrecht” (2000). Hij is co-auteur van Pitlo-Erfrecht en heft een lang lijst van publicaties op zijn naam.

Klik hier voor het uitgebreide cv van de heer Ebben.
In het erfrecht is de laatste jaren een trend zichtbaar, waarin veel conflicten opkomen, die door de rechter beslist moeten worden. De afwikkeling van een nalatenschap is vaak de laatste manier voor mensen om (ook emotioneel) met alkaar af te rekenen. De komende jaren gaan vermogens ter grootte van 15 miljard euro vererven. De toegenomen individualisering gecombineerd met een toenemende juridisering van conflicten betekent dat het gevecht om dat geld veelal in de rechtbank uitgevochten gaat worden. Wie het beste daarop is voorbereid kan zijn client het beste bijstaan. Kennis is macht!

Resultaat
U heeft kennis opgedaan van de legitieme portie en afwikkeling van de nalatenschap. Ook bent u bekend met de positie van de erfgenaam en de legitimaris, executeur, de bewindvoerder en de vereffenaar. U bent in staat om erfrechtelijke casus te doorzien en deze aan de hand van wet en rechtspraak zowel inhoudelijk als procesrechtelijk op te lossen.

Onderwerpen
 • Versterferfrecht en legitieme procesrechtelijke aspecten
 • Overgang van vermogen, beneficiaire aanvaarding en vereffening
 • Vereffening, procedure rechten en plichten vereffenaar 
 • Afwikkeling, executuele en bewind
 • Verdeling en verdelingsproblemen

Inschrijfformulier cursus Actualiteiten Erfrecht

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908