Contracteren en bewijsrecht

Contracteren en bewijsrecht

4
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Inschrijven

On Demand
€ 250,00

Docent

docent

Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Bekijk Profiel

Mr. S.M.A.M. Venhuizen, Senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en docent postacademisch onderwijs op verschillende deelgebieden van het Nederlands burgerlijk procesrecht.

Klik hier voor het cv van de heer Venhuizen. 

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter vaak op problemen. Aan de hand van een korte bespreking van alle facetten van de algemene bewijsleer in civiele zaken passeren veel voorbeelden uit het contractenrecht de revue.De voorbeelden komen uit de diverse fasen van het contractenrecht, waaronder de totstandkoming van de overeenkomst (incl. wilsgebreken), de inhoud en uitleg van de overeenkomst, nakoming of wanprestatie en schadevergoeding.

Per fase komt aan de orde het belang van:

 • stelplicht – bewijslast/risico – bewijsaanbod
 • invloed van verweren op de bewijslastverdeling
 • hulpmiddelen voor de partij met bewijslast/risico
 • aspecten van tegenbewijs.

Resultaat na deze cursus:

 • U bent beter in staat op voorhand de bewijsrechtelijke positie van de vorderingen of verweren van de client te analyseren op kansen en risico's.


Onderwerpen:
Bewijsrechtelijke aspecten van contracteren:

 • Inleiding: samenhang stelplicht bewijslast/risico en bewijsaanbod
 • Stelplicht van de relevante elementen
 • Bewijslastverdeling en bewijsaanbod
 • Diverse voorbeelden uit het contractenrecht
 • Invloed van verweren op de bewijslastverdeling
 • Hulpmiddelen voor de partij met de bewijslast
 • Aspecten van tegenbewijs
 • Diverse voorbeelden uit het contractenrecht

Inschrijfformulier cursus Contracteren en bewijsrecht

Hoe wilt u het college volgen?

Ik wil dit college

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908