Onrechtmatige daad en schade(berekening); de stand van zaken

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Onrechtmatige daad en schade(berekening); de stand van zaken

2
po

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Inschrijven

On Demand
€ 120,00

Docent

Mr. A.V.T. de Bie

Bekijk Profiel
Mr. A.V.T. de Bie, raadsheer in het hof Amsterdam sinds september 2010. Daarvoor was hij tien jaar rechter in de rechtbank aldaar. Tevens is hij sinds 2009 gastdocent aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Resultaat na deze cursus:

Na deze cursus bent u weer helemaal up to date waar het de ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht van het afgelopen jaar betreft.

Aan de orde komen:

 • Recente rechtspraak op het gebied van het niet-contractuele aansprakelijkheidsrecht, inclusief schadevergoeding;
 • Recente literatuur en recente wetgeving, als daar aanleiding toe bestaat.

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onrechtmatige daad en schadevergoeding van het afgelopen jaar worden besproken, met aandacht voor de praktijk van het procederen. Indien de actualiteit daartoe aanleiding geeft worden dwarsverbanden gelegd naar aanverwante gebieden, zoals contractuele aansprakelijkheid.

Onderwerpen (afhankelijk van de actualiteit):

 • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW en 185 WVW
 • Risicoaansprakelijkheden
 • Overlijdensschade
 • Immateriële schade
 • Schadeberekening
 • Causaliteitsaspecten
 • Eigen schuld en medeschuld.

 Vorm

Interactief hoorcollege met ruimte voor vragen.

 
Aanbevolen literatuur:

 • mr. dr. R. Rijnhout, Kroniek AV&S Schadevergoedingsrecht, in AV&S 2012, afl. 4, pp 132-145
 • prof. mr. C.J.M. Klaassen, Kroniek causaliteit in het aansprakelijkheidsrecht, in AV&S 2012, afl. 5, pp 182-193

Inschrijfformulier cursus Onrechtmatige daad en schade(berekening); de stand van zaken

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908