Inkomen en alimentatie voor de ondernemer

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Inkomen en alimentatie voor de ondernemer

4
po

Rechtsgebied

P en F

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 00:00 tot 00:00 uur

Inschrijven

On Demand
€ 240,00

Docent

Mr. T.A. van Baaren

Bekijk Profiel

Mr. Tom van Baaren is fiscaal jurist, financieel deskundige en mediator, lid van NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) en lid VVCP (Vereniging van Collaborative Professionals). Als financieel adviseur is hij veelvuldig betrokken bij scheidingen. Tom is als geen ander in staat de fiscale aspecten voor juristen helder uiteen te zetten.


 

Een alimentatieberekening is al complex. Het wordt nog veel ingewikkelder als er sprake is van een B.V., een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Zowel voor de ondernemer als voor zijn/haar partner. Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de financiële en fiscale (on)mogelijkheden in een dergelijke alimentatieberekening. Inzicht in de actualiteit is eveneens onmisbaar.
 
Resultaat na deze cursus: 
U bent een volwaardig gesprekspartner voor de accountant, fiscalist en andere financiële adviseurs en kunt de goede vragen stellen ter voorbereiding op een alimentatieberekening.
 
Onderwerpen:  
Tijdens de cursus krijgt u op interactieve manier antwoord op de volgende vragen:
·         Op welke manier wordt er gekeken naar het inkomen van de ondernemer?
·         Hoe wordt de draagkracht van een ondernemer voor alimentatie bepaald?
·         Welke invloed hebben kasstromen van de onderneming op de alimentatieberekening?
·         Welke fiscale regels zijn van toepassing?
·         Hoe wordt omgegaan met verlies van inkomen?
·         Op welke manier wordt rekening gehouden met de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde?
·         Welke wetswijziging is er in de maak?
·         Welke relevante jurisprudentie is er?

Aanbevolen literatuur:
·         De relevante literatuur wordt vooraf of tijdens de cursus beschikbaar gesteld

Verdiepings- specialisatieniveau

Inschrijfformulier cursus Inkomen en alimentatie voor de ondernemer

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Berijfsgegevens

Factuur gegevens

n.v.t.

Algemene Voorwaarden

Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908