Jaarrekeningen lezen voor advocaten (non-financials)

donderdag 04 april 2019 van 09:15 tot 16:30 uur

Jaarrekeningen lezen voor advocaten (non-financials)

Gereedschapskist voor curatoren, overnameadvocaten, ondernemingsrechtjuristen

6
po

Rechtsgebied

Corporate

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

donderdag 04 april 2019 van 09:15 tot 16:30 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 595,00

Docent

docent

Drs. C. de Jong

Bekijk Profiel

Drs. C. de Jong studeerde, als avondstudent, bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Tijdens zijn studie was hij werkzaam in diverse financiële functies binnen zowel profit, als non-profit organisaties.

Hij is aandeelhouder en directeur van Bureau Kees Horden B.V.
Voor Bureau Kees Horden (
www.horden.com) is Kees de Jong sinds 1990 als docent werkzaam voor o.a. Essent, NUON, Stedin, Vattenfall, Eneco, Wärtsilä, KPN, Vodafone, Tele2, TNT, PostNL, Stork, Fokker, Agrifirm, Océ, Canon, Thales, diverse banken, thuiszorgorganisaties, de gezondheidszorg, het bibliotheekwezen en de overheid.

In het kader van deze werkzaamheden heeft Kees de Jong zich gespecialiseerd in budgetteringsvraagstukken enerzijds en jaarrekening lezen & financiële analyse anderzijds.

Bureau Kees Horden B.V. levert ook de docenten voor andere organisaties, die trainingen aanbieden op het gebied van financieel management. Kees de Jong verzorg- de trainingen voor Alex van Groningen, Euroforum, de Baak, Elsevier, Toptech (TU Delft), Business School Nederland en andere organisaties. 

Om juridisch juist advies te kunnen geven, moet u weten hoe cijfers tot stand komen en hoe ze gelezen moeten worden. Deze cursus verschaft u dat inzicht.Resultaat na deze cursus:

 • U bent in staat de financiële gezondheidstoestand van een bedrijf te beoordelen.
 • U weet op welke grondslag de voor uw cliënt belangrijkste ‘assets’ (balansposten) zijn gewaardeerd.

Onderwerpen:

 • de commerciële en de fiscale jaarrekening;
 • de balans en de winst- en verliesrekening;
 • het kasstroomoverzicht;
 • waarderingsgrondslagen;
 • de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening;
 • financiële ratio’s.

Algemene Voorwaarden

Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908