Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Alternatieve routes naar schadevergoeding

De opkomst van nadeelsopheffing, prijsaanpassing en ongerechtvaardigde verrijking in contractuele verhoudingen. 
Datum cursusDe datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassingDocent(en):
Mr. L. Reurich
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Webinar
Live Online College
Volg deze cursus on demand
On Demand
RechtsgebiedBPR
Docent
Mr. L. Reurich

Mr. L. Reurich studeerde in drie wetenschappen af; recht, musicologie en filosofie. Op het gebied van civiel recht was dat in 1992 (Universiteit Leiden). Gedurende vijf jaar werkte hij als rechter op de rechtbank Haarlem en doceerde daarnaast aan de Universiteit van Leiden, alwaar hij in 2005 promoveerde op een proefschrift over vage normen in het vermogensrecht. Thans is hij nog verbonden als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Den Haag en geeft diverse cursussen (waaronder bij CPO) aan advocatuur en rechterlijke macht op het terrein van het vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Luuk heeft een tomeloze interesse in juridische problematiek, en is steeds op de hoogte van de laatste rechtspraak. Vanwege zijn werk en ervaring in de rechterlijke macht is hij gewend aan de eis dat men niets over het hoofd mag zien in zijn juridische beoordeling en argumentering van een zaak.
 

 
Tijdstipvan 13:00 tot 17:15 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

  • U kent de andere wegen naar schadevergoeding als de Koninklijke weg van art. 6:74 BW is geblokkeerd.

Inhoud:
De wettelijke verplichting tot schadevergoeding bij wanprestatie is gebaseerd op art. 6:74 BW. Er bestaan echter verschillende wettelijke bevoegdheden die, mede door recente ontwikkelingen in de jurisprudentie, een 'verkapte vorm' van schadevergoeding bieden. Er is de zogenoemde nadeelsopheffing van art. 6:230 BW, de partiële ontbinding (= koopprijsverlaging) van art. 6:265 en recent heeft de Hoge Raad beslist dat ook een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) mag worden toegepast op contractuele verhoudingen. Omdat samenloop tussen deze vorderingen is toegestaan, terwijl de vereisten en rechtsgevolgen van deze bevoegdheden verschillen, rijst de strategische vraag welke vorm van schadevergoeding in een voorliggende casus het meest gunstig en succesvol is. In deze cursus staat deze strategische vraag centraal. Het maakt inzichtelijk dat andere wegen naar schadevergoeding mogelijk zijn als de Koninklijke weg van art. 6:74 BW is geblokkeerd.

Inschrijfformulier cursus Alternatieve routes naar schadevergoeding


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk