Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Bouwarbitrage in de praktijk

 
Datum cursus
donderdag 13 december 2018
Docent(en):
docentC.F. van Spanje-van Klaveren
docentMr. Y.R.R.R. de Mul
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Live Webinar
Live Webinar
Volg deze cursus On Demand
On Demand
Video cursus
RechtsgebiedBPR
Docent
C.F. van Spanje-van Klaveren

Manager Juristen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Utrecht.

Secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Utrecht.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw is een stichting met als doel recht te spreken in geschillen die verband houden met de bouw. Ik word als jurist toegevoegd aan het scheidsgerecht dat verder bestaat uit één of drie arbiters (veelal aannemers/architecten/ingenieurs). Ik bereid de zitting en raadkamer voor en heb tijdens de zitting en raadkamer een adviserende rol en lever de juridische input voor het te geven oordeel. Vervolgens schrijf ik het vonnis en draag zorg voor de uitreiking daarvan. Daarnaast begeleid ik studenten die in het kader van de Masterclass Bouwrecht van de Universiteit Utrecht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw stage lopen en geef ik cursussen over procederen bij de Raad en Bouwrechtelijke onderwerpen.

Mr. Y.R.R.R. de Mul
Mr. Y.R.R.R. de Mul, secretaris raad van Arbitrage voor de Bouw, buitenpromovendus TU Delft.
 
Tijdstipvan 16:00 tot 21:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Live Webinar395,00
Prijs On Demand250,00

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

 • U weet hoe de Raad van Arbitrage voor de Bouw nu en in de toekomst werkt en denkt.
 • U kent de do’s en don’ts bij de Raad van Arbitrage.
 • U kunt efficiënt arbitrages voeren met minder risico’s.
 • U kent de nieuwste mogelijkheden in arbitrage.

Onderwerpen:

 • Bevoegdheid van arbiters/ontvankelijkheid partijen.
 • Vrijwaring/samenvoeging/kort geding/voorlopige voorziening.
 • Hoger beroep, executie, devolutieve werking.
 • Kosten van arbitrage.
 • Adviesraden grote projecten; deskundigenbericht.
 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
 • Gevolgen van exoneraties bij mede-aansprakelijkheid.
 • Recente jurisprudentie.
 • Fast track-bindend advies.
 • Digitale procedure.

Voor bouwrechtjuristen bestaat de procespraktijk in hoofdzaak uit arbitrages bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ook onroerendgoedjuristen hebben regelmatig met deze arbitrage-instelling te maken. Inzet van de arbitrages kunnen zijn geschillen over:

 • aannemingsovereenkomsten,
 • architectenovereenkomsten,
 • projectontwikkelingsovereenkomsten
 • de raadgevend ingenieursovereenkomsten

**Verdiepingsniveau

 

Inschrijfformulier cursus Bouwarbitrage in de praktijk


Hoe wilt u het college volgen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk