Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Onder een handtekening uitkomen?

Drie ingangen om onder getekende stukken uit te komen 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
docentMr. T.R. Hidma
Bekijk PDF-document
Schrijf hier in, maak uw keuze:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedBPR
Docent
Mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma studeerde Nederlands recht en Notarieel recht. Hij bewerkte gedurende een groot aantal jaren diverse drukken van het deel Bewijs uit de Pitlo-serie. Hij promoveerde op een huwelijksvermogensrechtelijk onderwerp. Hij was hoogleraar notarieel recht, c.q. notariële rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was ook lector civiel aan de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Voorts was hij onder meer sectorvoorzitter civiel tevens lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Groningen en raadsheer in het hof Leeuwarden. Thans is hij senior rechter in de rechtbank Overijssel.

 
Tijdstipvan 00:00 tot 00:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

 • U weet uitleg, bewijsrecht en de wils- en vertrouwensleer gecombineerd te benutten
 • U weet schriftelijk bewijsmateriaal optimaal te benutten
 • U kunt de rechter dienaangaande effectief beïnvloeden
 • U weet schriftelijke contracten uit dien hoofde beter te begeleiden

Onderwerpen:

 • Wat is het verschil tussen uitwendige, formele en materiële bewijskracht?
 • Op welke wijze dienen schriftelijke stukken in het geding te worden gebracht?
 • Wat is de waarde van de zogenaamde ‘entire agreement clause’ in een contract?
 • Wat als partijen hun schriftelijk vastgelegde afspraken op andere manier zijn nagekomen en een van hen zich alsnog beroept op het betreffende contract?
 • Tegenbewijs tegen aktebewijs.

Inschrijfformulier cursus Onder een handtekening uitkomen?


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk