Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

Borgtocht, hoofdelijkheid en letters of comfort bij DGA’s in het MKB en concernverhoudingen. Incl. ‘vermogensinstandhouding’ verklaringen.

Kernpunten en recente ontwikkelingen in rechtspraak en praktijk 
Datum cursusDe datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassingDocent(en):
Mr. dr. R.I.V.F. Bertrams
Bekijk PDF-document
Inschrijven
Volg deze cursus als Webinar
Live Online College
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Mr. dr. R.I.V.F. Bertrams

mr. dr. Roeland F. Bertrams, advocaat AKD advocaten & notarissen, oud-docent aan de Vrije Universiteit, vast annotator JOR (Jurisprudentie Ondernemingsrecht), auteur onder meer van “Overeenkomsten in het IPR en het Weens Koopverdrag”, “IPR Koop” en "Bank Guarantees in International Trade", redacteur diverse tijdschriften. Roeland is voorts lid van de Banking Commission van de International Chamber of Commerce.

Klik hier voor het cv van de heer Bertrams. 
 

 
Tijdstipvan 00:00 tot 00:00 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten4
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal495,00
Prijs Webinar395,00

Cursusinformatie


Resultaat na deze cursus:

 • U bent vertrouwd met de omvang van de zekerheden en risico’s vanuit het perspectief van de betrokken partijen en hun conflicterende belangen, mede aan de hand van praktijkteksten;
 • U bent geheel op de hoogte van recente ontwikkelingen in de rechtspraak en praktijk.

Onderwerpen:

 • Wanneer borgtocht, wanneer hoofdelijkheid bij concernverhoudingen en bij MKB?
 • Regres
 • Informatieplicht en dwaling
 • Toestemmingsvereiste echtgenoot, art. 1:88 BW
 • Borg DGA/parent en verkoop aandelen
 • Subrogatie j. verpanding/achterstelling
 • Vermindering risico’s dga/borg
 • Diverse clausules en trends
 • Concern/parent garanties
 • Teksten
 • Executie van borgtocht
 • Diverse typen letters of comfort
 • ‘Going concern’ verklaringen
 • ‘Vermogensinstandhouding’ verklaring

Inschrijfformulier cursus Borgtocht, hoofdelijkheid en letters of comfort bij DGA’s in het MKB en concernverhoudingen. Incl. ‘vermogensinstandhouding’ verklaringen.


Hoe wilt u het college volgen?

Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk