Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

De gereedschapskist voor ICT-vraagstukken in de praktijk

Een update van alle relevante jurisprudentie op het gebied van IT- recht, IT - geschillen en IT – ADR en de lessons to be learned uit deze jurisprudentie 
Datum cursuswoensdag 30 mei 2018Docent(en):

Mr. J. Slager
Bekijk PDF-document
Inschrijven voor:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Mr. J. Slager

Hanneke Slager is voornamelijk werkzaam in de IT praktijk en adviseert en begeleidt haar cliënten bij vele soorten grote(re) nationale en grensoverschrijdende IT-contracten, zoals outsourcing, implementatie, turn key, agile en waterval ontwikkeling, licenties, hosting, cloud diensten, open source, verkoop hardware, beheer en onderhoud, managed services etc. Ook begeleidt zij haar cliënten bij het voorkomen of oplossen van IT geschillen (indien gewenst met behulp van conflict preventie, mediation, (internationale) arbitrage en andere vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR).).

Hanneke is in 1989 als advocaat beëdigd en sindsdien als partner aan Cordemeyer & Slager / Advocaten verbonden. Zij treedt op als arbiter en mediator. Zij spreekt regelmatig op seminars en congressen in en buiten Nederland en is docent bij de Juridische Academie en bij de post academische Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht.

Sinds 2002 is Hanneke lid en sinds januari 2009 voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA); sinds 2015 is zij vice voorzitter van SGOA Zwitserland. Sinds 2012 is Hanneke lid van de Raad van Toezicht van de Stichting NL Net. Van 2005 tot 2012 was zij lid van de Raad van Toezicht van SIDN. Zij is lid van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA) en van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR).

 
Tijdstipvan 09:15 tot 16:30 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten6
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal595,00

Cursusinformatie


Resultaat
Na deze cursus kunt u met behulp van de behandelde jurisprudentie:  

 • Betere IT - contracten opstellen en daarover beter adviseren;
 • Adequater adviseren bij geschillen over de uitvoering van IT - contracten
 • Succesvoller adviseren over remedies bij falende of gefaalde IT - projecten
 • Efficienter omgaan met de verschillende mogelijkheden van ADR en daarin zelf een actieve en sturende rol te spelen.

 Lessons learned uit de jurisprudntie over onderwerpen zoals

 • Aansprakelijkheid en exoneratie
 • Acceptatietesten
 • Algemene voorwaarden
 • Back ups en verloren of beschadigde bestanden
 • Faillissement en licenties en onderhoud
 • Fatale termijnen
 • Garanties, resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen
 • Hacken en aansprakelijkheid
 • Inbreuk IE rechten op software
 • Klachtplicht bij falende IT -projecten
 • Kwalificatie van IT -contracten en uitleg
 • Nakoming
 • Opschorting
 • Opzegging en ontbinding
 • Projectverantwoordelijkheid
 • In gebreke stellen en het ontstaan van verzuim
 • Geheimhouding bij mediation en arbitrage, vrijwilligheid, arbitrale bedingen, bevoegdheids kwesties

 **Verdiepingsniveau

 

Inschrijfformulier cursus De gereedschapskist voor ICT-vraagstukken in de praktijk


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk