De gereedschapskist voor ICT-vraagstukken in de praktijk

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 09:15 tot 16:30 uur

De gereedschapskist voor ICT-vraagstukken in de praktijk

Een update van alle relevante jurisprudentie op het gebied van IT- recht, IT - geschillen en IT – ADR en de lessons to be learned uit deze jurisprudentie

6
po

Rechtsgebied

Contractenrecht

Locatie

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Datum en tijdstip

De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing van 09:15 tot 16:30 uur

Inschrijven

Klassikaal
€ 595,00

Docent

docent

Mr. J. Slager

Bekijk Profiel

J. Slager, sinds 1989 advocaat IT – recht, voorheen bedrijfsjurist bij Hewlett - Packard en Bull ; voorzitter Stichting Geschiloplossing Automatisering (SGOA), docent Grotius Specialisatieopleiding Informaticarecht.

Resultaat
Na deze cursus kunt u met behulp van de behandelde jurisprudentie:  

  • Betere IT - contracten opstellen en daarover beter adviseren;
  • Adequater adviseren bij geschillen over de uitvoering van IT - contracten
  • Succesvoller adviseren over remedies bij falende of gefaalde IT - projecten
  • Efficienter omgaan met de verschillende mogelijkheden van ADR en daarin zelf een actieve en sturende rol te spelen.

 Lessons learned uit de jurisprudntie over onderwerpen zoals

  • Aansprakelijkheid en exoneratie
  • Acceptatietesten
  • Algemene voorwaarden
  • Back ups en verloren of beschadigde bestanden
  • Faillissement en licenties en onderhoud
  • Fatale termijnen
  • Garanties, resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen
  • Hacken en aansprakelijkheid
  • Inbreuk IE rechten op software
  • Klachtplicht bij falende IT -projecten
  • Kwalificatie van IT -contracten en uitleg
  • Nakoming
  • Opschorting
  • Opzegging en ontbinding
  • Projectverantwoordelijkheid
  • In gebreke stellen en het ontstaan van verzuim
  • Geheimhouding bij mediation en arbitrage, vrijwilligheid, arbitrale bedingen, bevoegdheids kwesties

 **Verdiepingsniveau

 

Algemene Voorwaarden

Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
  • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
  • BTW nummer: NL 818802091.B01

Wij zijn bereikbaar op Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Postbus 7 3984 ZG Odijk

+31 (0)30 69 77 891

+31 (0)30 69 25 996

info@dejuridischeacademie.nl

www.dejuridischeacademie.nl

Kvk 30233014

BTW NL 818802091.B01

Rabobank 134924908

IBAN NL60 RABO 0134924908