Voor hetzelfde geld leer je wél wat
Neem voordelig deel aan Online Live Colleges!

De gereedschapskist voor ICT-vraagstukken in de praktijk

Een update van alle relevante jurisprudentie op het gebied van IT- recht, IT - geschillen en IT – ADR en de lessons to be learned uit deze jurisprudentie 
Datum cursus
De datum van deze cursus is nog niet bekend of niet van toepassing
Docent(en):
docentMr. J. Slager
Bekijk PDF-document
Schrijf hier in, maak uw keuze:
Klassikale cursus
Inschrijven
RechtsgebiedContractenrecht
Docent
Mr. J. Slager

J. Slager, sinds 1989 advocaat IT – recht, voorheen bedrijfsjurist bij Hewlett - Packard en Bull ; voorzitter Stichting Geschiloplossing Automatisering (SGOA), docent Grotius Specialisatieopleiding Informaticarecht.

 
Tijdstipvan 09:15 tot 16:30 uur
Locatie / adresWoudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
PO-punten6
Niveau** Verdiepingsniveau
Prijs Klassikaal595,00

Cursusinformatie


Resultaat
Na deze cursus kunt u met behulp van de behandelde jurisprudentie:  

 • Betere IT - contracten opstellen en daarover beter adviseren;
 • Adequater adviseren bij geschillen over de uitvoering van IT - contracten
 • Succesvoller adviseren over remedies bij falende of gefaalde IT - projecten
 • Efficienter omgaan met de verschillende mogelijkheden van ADR en daarin zelf een actieve en sturende rol te spelen.

 Lessons learned uit de jurisprudntie over onderwerpen zoals

 • Aansprakelijkheid en exoneratie
 • Acceptatietesten
 • Algemene voorwaarden
 • Back ups en verloren of beschadigde bestanden
 • Faillissement en licenties en onderhoud
 • Fatale termijnen
 • Garanties, resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen
 • Hacken en aansprakelijkheid
 • Inbreuk IE rechten op software
 • Klachtplicht bij falende IT -projecten
 • Kwalificatie van IT -contracten en uitleg
 • Nakoming
 • Opschorting
 • Opzegging en ontbinding
 • Projectverantwoordelijkheid
 • In gebreke stellen en het ontstaan van verzuim
 • Geheimhouding bij mediation en arbitrage, vrijwilligheid, arbitrale bedingen, bevoegdheids kwesties

 **Verdiepingsniveau

 

Inschrijfformulier cursus De gereedschapskist voor ICT-vraagstukken in de praktijk


Persoonlijke gegevens
Geslacht *
Voorletters *
Naam *
Titel
Functie
Bedrijf / Kantoor *
Adres
Postcode / plaats
Mobiel *
Email *
Intern inkoopnummer * n.v.t.
Factuuradres
Factuur postcode / plaats
Eventuele vouchercode
  

Algemene Voorwaarden


Annulering
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling
 • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen
 • De Juridische Academie behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen. 
 • BTW nummer: NL 818802091.B01
Dé Juridische Academie
Tel: +31 (0)30 69 77 891
Op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur bereikbaar
Postbus 7
3984 ZG Odijk